Lyssna på sidan Lyssna

Kommunen tar inte emot vattenprover från och med årsskiftet

Publicerad:

Från 1 januari 2024 tar inte Sävsjö kommun längre emot ditt vattenprov. Du som vill testa ditt vatten från enskild brunn hänvisas till någon av de privata aktörer som finns.

Att ta emot dricksvattenprover är en frivillig service och inget som kommunen är skyldig att göra. Det är ett uppdrag som kräver stora resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt. Kommunen har förmedlat vattenprover som en service till självkostnadspris.

Kommunen inte får heller bedriva säljverksamhet som kan begränsa konkurrensen på marknaden. Det finns flera privata företag där du kan köpa tjänsten att provta ditt vatten och du har möjlighet att välja vilket företag du vill anlita. Du kan söka på webben efter provtagningsföretag.

Du har ansvar för ditt vatten

Du som har en egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning är ansvarig för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Livsmedelsverket rekommenderar att du tar vattenprov på dricksvattnet minst var tredje år. Om barn ska dricka av vattnet eller om anläggningen försörjer mer än två hushåll bör du ta vattenprov minst en gång om året.