Lyssna på sidan Lyssna
En barnhand med vita blomblad i mitten

Stiftelser och stipendium

Sävsjö kommun har hand om fem olika stiftelser. Avkastningen från stiftelserna går till ändamål som givarna har önskat.

Stiftelser i Sävsjö kommun

Kommunstyrelsen förvaltar fyra av stiftelserna förutom Stiftelsen Donationsgårdarna som förvaltas av barn- och utbildningsnämnden. Syftena med stiftelserna är fastställda av Kammarkollegiet.

Under 1990-talet genomförde Sävsjö kommun en sammanslagning av ett 40-tal olika donationer och stiftelser till de nuvarande fem stiftelserna. Den här processen kallas för permutation och ansöks hos Kammarkollegiet.

Sök stipendium

Du som går på högstadiet, gymnasiet eller studerar på universitet eller högskola kan söka Ingegerd och Evald Sandestams stipendium för att studera utomlands främst i i USA.

Välkommen att sända din ansökan till:
Sävsjö kommun
Barn- och utbildningsnämnden
576 80 SÄVSJÖ

utbildning@savsjo.se

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns stiftelse för elever vid grundskolan går, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, till stipendier för elever inom grundskolan i Sävsjö kommun för

  • Belöning eller uppmuntran till elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
  • Belöning till elev, som ägnat uppoffrande arbete åt kulturell eller idrottslig verksamhet.
  • Fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skolstudier eller studieresa inom- eller utomlands.

Utdelningen av stipendiet som normalt sker varje höst, uppgår till mellan 5000 och 10 000 kronor. Detta annonseras i ortstidningen. Inga särskilda ansökningsblanketter finns. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns sociala stiftelse går, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, till behövande inom Sävsjö kommun. Avkastningen får inte en användas för ändamål som normalt ska tillgodoses med skattemedel.

Utdelningen av stipendiet som normalt sker varje höst, uppgår till mellan 10 000 och 20 000 kronor. Detta annonseras i ortstidningen. Inga särskilda ansökningsblanketter finns. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns sociala stiftelse går, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, till att hjälpa personer som är fast bosatta inom den del av Sävsjö kommun som utgörs av före detta Vrigstad kommun (Vrigstad och Hylletofta församlingar).

Utdelning sker i första hand i första hand

  • till lantbrukare eller arrendator som drabbats av missväxt, brand eller förlust av djur eller för förbättring av bostäder.
  • till enskild lantbrukare eller arrendator med behov av en längre ledighet och i avsaknad av tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka kostnader för ersättare i jordbruket och rekreationsresa. Avkastningen får inte en användas för ändamål som normalt ska tillgodoses med skattemedel.

Utdelningen, som normalt sker varje höst, uppgår årligen mellan 10 000 och 20 000 kronor. Detta annonseras i ortstidningen. Inga särskilda ansökningsblanketter finns. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus ska, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till åtgärder för att främja trivseln för boende på servicehus i Sävsjö kommun.

Utdelningen, som normalt sker varje år, uppgår årligen till mellan 5000 och 10 000 kronor.

Avkastningen från Stiftelsen Donationsgårdarna går, sedan en tiondel lagts till kapitalet, till att förbättra skolverksamheten i Vrigstad. Beslut om utdelning fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Stiftelsen består, utöver likvida medel, av två skogsfastigheter i Vrigstad (Vrigstad skolgård 4:1 och Holkaryd Lillegård 6:1). Donationen har sitt ursprung ända från 1600-talet. En utredning om historien och förvaltningen av donationen gjordes år 1969. Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
ekonomi@savsjo.se
0382-152 00