Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarlöfte i Sävsjö kommun

Medborgarlöften är en del i polisens och Sävsjö kommuns samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Fyra personer undertecknar medborgarlöftet 2020-2021

Polisen har tillsammans med Sävsjö kommun undertecknat ett medborgarlöfte för åren 2020-2021. Medborgarlöftet knyter ihop den samverkan som Polisen och Sävsjö kommun ska genomföra i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vad innebär medborgarlöften?

Löftena handlar om konkreta aktiviter som kommun och polis tillsammans kommit
överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. De fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Löftena har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.

Medborgarlöften för år 2020-2021

Polisen och kommunen lovar att under 2020 och 2021 gemensamt arbeta för:

 • att öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och
  yngre. Syftet är att minska bruket av narkotika.

Hur uppnår ni medborgarlöftena?

 1. Enligt överenskommelsen ska polisen vara tillgänglig på poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar vid fasta tidpunkter. De ska också delta i "kontaktskapande verksamhet". Polisen är på plats på vårt poliskontor i Sävsjö varje tisdag mellan klockan 10.00 - 14.00.
 2. Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 3. Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 4. Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
 5. Kommunen ska tillsammans med Polisen och andra aktörer i kommunen
  implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv
  samverkan för trygghet.
 6. Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning av löftena

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.