Lyssna på sidan Lyssna

Kompostering

När du komposterar får du en näringsrik gödning och jordförbättrare till din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen att veta att du bidrar till en bättre miljö. Det som krävs är rätt material och lite kunskap.

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall (löv, kvistar och liknande) på den egna fastigheten, detta kan du göra utan anmälan. Om du vill anlägga en hushållskompost behöver du i dagsläget göra en anmälan och följa vissa regler. Anmälan görs till Krestslopp Sydost via denna länk Länk till annan webbplats..

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar köksavfall, det vill säga matrester, måste komposten vara skadedjurssäker och värmisolerad. Med det menas att behållaren ska vara så konstruerad att flugor, fåglar eller gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara försedd med lock och botten ska antingen vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta.

Gemensamma krav för både permanent- eller fritidsboende avseende behållare för kompostering av hushållsavfall:

  • En tvådelad behållare kan innebära två stycken fristående behållare.
  • Behållaren ska vara ventilerad och utförd av tåligt material.
  • Behållaren ska vara så tät att råttor, möss och flugor ej kan komma in i den.
  • Om behållaren ska stå inomhus gäller särskilda regler.
  • Botten i behållaren kan ha hål med en diameter på högst 5 millimeter eller när med maskor på högst 5 millimeter.
  • Locket ska vara utfört så att regnvatten inte kan rinna in i komposten.
  • Om fritidsboende blir permanentboende gäller reglerna för permanentboende.
  • Vinterkompostbehållare är en behållare som fungerar på vintern, isolering ska vara anpassad till behovet, det vill säga klimatförhållandena på platsen.
  • Behållaren bör placeras lättåtkomligt.