Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet har i uppdrag att samordna hållbarhets- och utvecklingsfrågor som miljö- och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghetsfrågor i kommunen.

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, Polisen
och Region Jönköpings län. Representanterna i rådet samverkar i frågor som rör det långsiktiga hållbarhetsarbetet i kommunen, exempelvis miljö- och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghet- och säkerhetsfrågor. Representanterna byter också information och erfarenheter med varandra.

Kommunens utvecklingsstrategi är ett styrande dokument som är centralt för Hållbarhetsrådets arbete. Fokus för rådet är också FN:s Agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling.

Länk till reglemente för Hållbarhetsrådet Pdf, 548.4 kB.

Representanter i rådet

Lista på represenanter från intresseorganisationer i Hållbarhetsrådet. Länk till annan webbaplats. Länk till annan webbplats.

Rådsrepresentanter från förvaltningen

Utöver ledamöterna finns även följande representanter från kommunen med i Hållbarhetsrådet.

 1. Jan Holmqvist, kommundirektör
 2. Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef
 3. Linda Björk, socialchef
 4. Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen
 5. Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen
 6. Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg
 7. Olle Denke, säkerhetssamordnare
 8. Ida Stenvall, beredsskapssamordnare
 9. Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen
 10. Pierre Klasson, kommunikationschef
 11. Daniel Mattson, Njudung Energi AB
 12. Urban Blücher, vd Sävebo AB
 13. Anne-Margreth Floengård, verksamhetschef Sävsjö vårdcentral
 14. Charlotte Jerkelund, folkhälsoplanerare
 15. Mikael Sjöbrink, polisenhet Höglandet

Mötestider för 2022

 • Tisdagen den 1 februari
 • Tisdagen den 5 april
 • Tisdagen den 23 augusti
 • Tisdagen den 8 november

Protokoll

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Stefan Gustafsson (KD)
0382 - 152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se

Sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04
carina.hjertonsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.