Lyssna på sidan Lyssna

Kalkning av sjöar och vattendrag

I syfte att återställa biologisk mångfald och möjligheter till fiske i försurade vatten sprids varje år ungefär 200 000 ton finmald kalksten i svenska sjöar och vattendrag eller i deras tillrinningsområden. Kalken upplöses efterhand genom samma slags vittringsprocesser som i kalkrika marker. På så sätt minskar vattnets surhet.

I Sävsjö kommun är flera områden hårt drabbade av försurningen. Anledningen är dels att myr- och barrskogsdominerade marker har låg motståndskraft, dels att nederbörden är relativt hög.

För att motverka försurningens effekter ansvarar myndighetsförvaltningen för en årlig kalkning i ett antal sjöar, vattendrag och våtmarker inom Lagans och Emåns vattensystem. Kalkningsverksamheten har hållit på sedan 1985 och pågår för det mesta under hösten. Projektet är ett samarbete mellan myndighetsförvaltningen och Länsstyrelsen i Jönköping, som också ger bidrag för aktiviteten.

Kartan nedan visar de våtmarker och sjöar som kalkas i kommunen.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Miljöinspektör

David Stenhoff
0382-152 81