Lyssna på sidan Lyssna

Enskilda vägar

Med enskild väg menas oftast vägar som inte sköts av staten eller kommunen utan av exempelvis vägföreningar. Men i Sävsjö kommun har kommunen även hand om flera av dessa vägar.

Bidragvägar

Kravet för att få statsbidrag för en enskild väg är att vägen är minst 1 kilometer och att vägen används av minst en helårsboende. I Sävsjö kommun finns cirka 30 mil enskild väg som staten kan ge bidrag för att sköta, så kallade statsbidragsvägar. Av dem sköts 23 mil av kommun. Enskilda vägar som får statsbidrag och där Sävsjö kommun tar hand om vägen kallar vi driftsbidragsvägar.

I de fall det är en vägförening som underhåller vägen får föreningen bidrag från Trafikverket och kommunen. Bidraget motsvarar Trafikverkets kostnadsberäkning av det årliga underhållet av vägen. Trafikverket står för cirak 60 procent av den beräknade kostnaden och kommunen står för resterande 40 procent.

Utfartsvägar

Utfartsvägar är vägar som inte fyller kraven för statsbidragsvägar. En utfartsväg ska vara minst 100 meter och max 1 kilometer. På vägen ska också finnas helårsboende. Kommunen plogar dessa vägar och hyvlar dem en gång per år. Skillnaden i skötselstandard mot bidragsvägar är att utfartsvägar inte sandas mot halka, inte dammbindes samt att vägkanterna inte röjs från sly.

Du kan läsa mer i Sävsjö kommuns riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar. Pdf, 552.5 kB.

Karta över vägar kommunen sköter

På kartan kan du se områdesfördelningen av enskilda vägar.

Du kan också se vilka enskilda vägar och vilka utfartsvägar som sköts av Sävsjö kommun. Klicka på vägmarkeringarna för mer information.

Om du inte kan ta till dig informationen på kartan, exempelvis på grund av nedsatt syn, kan du kontakta vår växel på telefon 0382-152 00 så får du hjälp.

grusväg som finns i en barrskog

Tillåten vikt på vägen vid tjällossning

På senvintern när det är risk för tjällossning gäller bruttoviktsnedsättning på vissa driftsbidragsvägar och utfartsvägar. Det betyder att du inte får köra fordon som väger för mycket på vägen. Kommunen sätter då upp skyltar som talar om maxvikt. På kartan kan du se vilka vägar det här gäller.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00