Lyssna på sidan Lyssna

Palliativ vård

Vad är palliativ vård?

Det är vård i livets slutskede, där ett palliativt vårdlag ger en helhetsvård till den sjuke och dess familj, vid en tidpunkt där förväntningarna inte är att bota den sjuke.

Vår målsättning

Målet med vård i livets slutskede är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både den sjuke och de närstående. Målsättningen är att arbeta med respekt och värdighet för individens egna beslut, vilket är viktiga delar för en bra vård.

Vårdlaget

Det palliativa vårdlaget består av undersköterskor med spetskompetens inom lindrande vård. Dessa samarbetar med läkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare och områdeschef.

Hur arbetar vårdlaget?

Vårdlaget lägger upp arbetet utifrån den enskildes behov och önskemål. Vårdlaget ska vara till stöd och hjälp för de anhöriga och närstående.

När skall det palliativa vårdlaget kopplas in?

När en läkare har gjort en palliativ vårdbedömning ska patientansvarig distriktssköterska göra ett besök.

Därefter gör en biståndshandläggare, tillsammans med en undersköterska ur det palliativa vårdlaget, ett hembesök för att göra en biståndsbedömning. Efter det planeras insatserna och dessa kan omfatta hela dygnet om det finns behov.

Kontakt

Socialförvaltningen

576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider reception

Måndag - fredag klockan 08.30 -15.00
Lunchstängt klockan 12.00 - 13.00
Besöksadress: Villagatan 12

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.