Palliativ vård

Läs mer om:

Palliativ vård

Vad är palliativ vård?

Det är vård i livets slutskede, där ett palliativt vårdlag ger en helhetsvård till den sjuke och dess familj, vid en tidpunkt där förväntningarna inte är att bota den sjuke.

Vår målsättning

Målet med vård i livets slutskede är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både den sjuke och de närstående. Målsättningen är att arbeta med respekt och värdighet för individens egna beslut, vilket är viktiga delar för en bra vård.

Vårdlaget

Det palliativa vårdlaget består av undersköterskor med spetskompetens inom lindrande vård. Dessa samarbetar med läkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare och områdeschef.

Hur arbetar vårdlaget?

Vårdlaget lägger upp arbetet utifrån den enskildes behov och önskemål. Vårdlaget ska vara till stöd och hjälp för de anhöriga och närstående.

När skall det palliativa vårdlaget kopplas in?

När en läkare har gjort en palliativ vårdbedömning ska patientansvarig distriktssköterska göra ett besök.

Därefter gör en biståndshandläggare, tillsammans med en undersköterska ur det palliativa vårdlaget, ett hembesök för att göra en biståndsbedömning. Efter det planeras insatserna och dessa kan omfatta hela dygnet om det finns behov.

Kontakt

Socialförvaltningen
Receptionen är öppen vardagar 9.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Telefontider  (innan 9.00 hänvisas till handläggarnas direktnummer)
Ekonomiskt bistånd: 8.30 - 9.30.
Biståndshandläggare 8.00 - 9.30.
Barn och unga 8.30 - 9.30Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.