Sävsjö Näringslivs AB
Lyssna på sidan Lyssna

Verksamhetsplan för Sävsjö Näringsliv

Tillsammans utvecklar vi näringslivet i Sävsjö kommun.

Verksamhetsplan 2024

Sävsjö Näringslivs roll är att stödja hela näringslivet i Sävsjö kommun. Science Park har en egen verksamhetsplan där de mätbara målen rapporteras i Sävsjö Näringslivs verksamhetsplanen.

Företagsservice

Genom kontinuerliga företagskontakter ska vi samverka för att stötta och hjälpa företag att fortsätta utvecklas i Sävsjö kommun. Kontakt med alla nya företag som startas i Sävsjö kommun

Vi ger hjälp och support (en väg in) för att säkerställa effektivitet mellan det befintliga näringslivet, potentiella nyetableringar, kommunen och det företagsfrämjande systemet.

Aktivt erbjuda hela erbjudandet från Science Park till våra företag i Sävsjö kommun samt extra stöd för entreprenörer att starta sina företag via nyföretagarutbildning på grundläggande nivå

Vi ska samordna relevanta och engagerade nätverk som i nuläget omfattar 20+ nätverket, lokalt kvinnligt nätverk samt handels- och besöksnäringsnätverk.

Aktivt driva projekt och initiativ som utvecklar vårt lokala näringsliv.

Hållbarhet

Resurshubbens fortsatta utveckling är prioriterad utifrån kommunens gröna hållbarhetsprogram.

Kompetensförsörjning

Vi ska ha en aktiv samverkan kring kompensförsörjningsutmaningen i vår kommun.

Samverkan med skolor i kommunen kring beslutade handlingsplaner som upprättats.

Ökad samverkan med eftergymnasiala utbildningsaktörer samt utbildningssamverkan med NUVAB.

Fördjupad samverkan med Jönköpings Universitet för kompetensförsörjning och kunskapsutbyte.

Samverka med skolan för att verka för en hållbar praktikplatsplanering över tid men även samverka för att utveckla framtidens entreprenörer. Deltagande i program och branschråd/teknikcollage.

Besöksnäring och handelsutveckling

Göra en plan för utveckling i samverkan med Sävsjö kommun kring besöksnärings- och handelsutveckling. Kontinuerligt uppdatera turisminformation till våra info-points samt i samverkan med Sävsjö kommun hålla visitsavsjo.se uppdaterad. Uppdatering av besöksnäringsstrategin.

Landsbygdsutveckling

Aktiv medverkan i landsbygdsfrågor (samt ledamot i Leader Linné) och säkerställa en kvalitativ process tillsammans med kommunen och sökanden i ort och byalagsansökningar och landsbygdsdialoger.

Sävsjö Näringsliv (SNAB) ska bidra till att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat.

Genom företagsservice ska vi:

  • verka för ökad medlemsnytta och utveckling av näringslivet i hela kommunen genom att skapa en bärkraftig samverkan mellan företag och
  • medverka till bredd, kompetens och mångfald i rekryteringsfrågor.

Genom utbildning - näringsliv ska vi:

  • säkra kontakten mellan näringsliv och skola, i syfte att möjliggöra en lokal framtid för våra ungdomar samt att skapa en rekryteringsbas för Sävsjö kommuns näringsliv och
  • stimulera och mäkla kompetensutveckling för personal och styrelser.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.