Lyssna på sidan Lyssna

Policy, riktlinjer och planer

Kommunen använder sig av de styrande dokumenten policy, riktlinjer och planer för att reglera verksamheten.

Allmänt

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 1006.3 kB.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 37.1 kB.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering Pdf, 338.4 kB.
Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 542.7 kB.

Bygga, bo och miljö

Avfallsplan (extern länk) Länk till annan webbplats.
Renhållningsföreskrifter med bilagor (extern länk) Länk till annan webbplats.
Avfallsföreskrifter (extern länk)  Länk till annan webbplats.
Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor 2018 - 2022 Pdf, 758.1 kB.
Handlingsplan för hållbar utveckling Pdf, 1.2 MB.
Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 864.8 kB.
Bostadsförsörjningsplan 2021-2026 Pdf, 1.2 MB.
Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna Pdf, 23 MB.
Riktlinjer för markanvisningsavtal Pdf, 334.1 kB.
Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror Pdf, 1.1 MB.
Översiktsplan Pdf, 8.6 MB.
Grönt hållbarhetsprogram Pdf, 1.6 MB.

Vägar och kommunikationer

Gång- och cykelplan Pdf, 22.3 MB.
Gång- och cykelplan, åtgärdsprogram Pdf, 12.5 MB.
Riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar Pdf, 912.5 kB.

Kommun och politik

Utvecklingsstrategi 2020-2026 med sikt på 2030 Pdf, 6.2 MB.
Bilaga till utvecklingsstrategi: Fastställda utvecklingsområden 2020-2026 Pdf, 3.8 MB.
Alternativa driftsformer i Sävsjö kommun Pdf, 103.9 kB.
Handbok i FN-konventionen Pdf, 840.4 kB.
Internationell strategi Pdf, 1.2 MB.
Kommunikationspolicy Pdf, 174 kB.
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Pdf, 876.2 kB.
Dataskyddspolicy Pdf, 956 kB.
Upphandlingspolicy Pdf, 1.1 MB.
Riktlinjer för gåvor och uppvaktningar Pdf, 109.8 kB.

Kultur- och fritid

Biblioteksplan för 2020-2023 Pdf, 3.3 MB.
Riktlinje - offentlig konst för Sävsjö kommun Pdf, 420.6 kB.

Stöd och omsorg

Kostpolitiskt program Pdf, 152.6 kB.
Livslust hela livet - Äldreplan Pdf, 5.3 MB.
Riktlinjer för pedagogiska måltider 2022 Pdf, 241.2 kB.
Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter Pdf, 3.4 MB.

Trygghet och säkerhet

Trygghetsbokslut 2022 Pdf, 1.4 MB.
Handlingsprogram för skydd och säkerhet Pdf, 2.2 MB.
Delprogram brandsäkehet och operativ verksamhet 2023-2024 Pdf, 838 kB.
Plan för olycksförebyggande verksamhet Pdf, 1 MB.
Plan för myndighetsutövning Pdf, 898.9 kB.
Plan för räddningsinsats Pdf, 1.6 MB.
Plan för brottsförebyggande arbete Pdf, 1.1 MB.
Plan för civilt försvar Pdf, 869.2 kB.
Policy för internt skydd Pdf, 1.3 MB.
Plan för internt skydd Pdf, 889.7 kB.
Policy för säkerhetsskydd Pdf, 1004.3 kB.
Handlingsplan för suicidprevention Pdf, 704.3 kB.
Handlingsplan för arbetet mot vålsbejakande extremism Pdf, 2.3 MB.
Handlingsplan för samverkan mot hedersrelaterat våld Pdf, 580.4 kB.
Pandemiplan Sävsjö kommun Pdf, 1 MB.
Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun Pdf, 1 MB.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.