Lyssna på sidan Lyssna

Ett guldmynt

Årsredovisningar och delårsrapporter

Årsredovisningen är en översikt och utvärdering av hur kommunens ekonomi ser ut och hur kommunstyrelsen, nämnder och bolag har bedrivit sin verksamhet under det senaste året.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver den verksamhet som har bedrivits inom kommunkoncernen (kommunstyrelsen, nämnder och bolagens styrelser) under det gångna året. Den beskriver det gångna årets resultat och ekonomiska situation och även hur väl verksamheterna har uppnått sina mål.

Vi publicerar de senaste fem årens årsredovisningar.

Delårsrapporter

Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisas en delårsrapport per augusti varje år.

Revisionsberättelse

Kommunens revisorer har i uppdrag att granska årsredovisningen och delårsrapporter. Revisorerna överlämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige när årsredovisningen för Sävsjö kommun beslutas.

Revisorerna tar i revisionsberättelsen ställning till om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen eller nämnder kan beviljas eller om anmärkning riktas mot kommunstyrelse eller nämnd. 

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
ekonomi@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.