Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Tiden för att överklaga (21 dagar) gäller både laglighetsprövning och som förvaltningsbesvär.

Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga. Det finns två sätt att överklaga, förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig personligen är felaktigt, kan du överklaga det som ett förvaltningsbesvär annars har du möjlighet att överklaga beslutet enligt laglighetsprövning.

Laglighetsprövning

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd kan du överklaga det genom genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagens trettonde kapitel.

Vad prövas vid laglighetsprövning?

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om beslutet är lagligt, exempelvis,

 • Går beslutet emot några lagar?
 • Har kommunen inte har rätt att besluta i dessa frågor?
 • Har beslutet fattats av fel instans inom kommunen?

Förvaltningsrätten kommer inte att pröva innehållet i beslutet. Förvaltningsrätten kan vid laglighetsprövning endast upphäva beslut och inte ändra ett beslut. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det fel eller olämpligt.

Förvaltningsbesvär

Endast vid förvaltningsbesvär prövas innehållet i beslutet. Vill du veta om du kan överklaga ett beslut som ett förvaltningsbesvär och hur du gör det?

Läs mer om förvaltningsbesvär och att överklaga beslut på savsjo.se.

 • Kultur- och fritidsnämnd, 18 januari 2023

  Anslaget publicerades: 27 januari 2023
  Anslaget avpubliceras: 17 februari 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet här


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Revisionen sammanträde den 16 januari 2023

  Protokoll från revisionens sammanträde den 16 januari 2023
  Anslaget publicerades: 31 januari 2023
  Anslaget avpubliceras: 22 februari 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet här Pdf, 1.6 MB.


 • Kungörelse om samråd: Detaljplan för OBOS, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

  Planområdet är beläget i södra delen av Vrigstad och planområdet befinner sig ca 1,5 km från centrala Vrigstad och omfattar ungefär 55.4 ha. Detaljplanen omfattar fastigheterna Gästgivaregården 1:305, del av Gästgivaregården 1:96, del av Vrigstad 4:1 och del av Gnillinge 1:11. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar till utökning av befintligt industriområde i södra Vrigstad och möjliggöra att Trävaruvägen kan bli en framtida genomfartsväg.Detaljplanens samrådstid är från den 25 januari 2023 till och med den 22 februari 2023. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna finns tillgängliga digitalt på www.savsjo.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. och finns tillgängliga fysiskt i Tillväxthuset (Odengatan 55, Sävsjö), i Kommunhuset (Djurgårdsgatan 1, Sävsjö) samt Vrigstads bibliotek (Jönköpingsvägen 10, Vrigstad). Detaljplanen är inte förenlig med Översiktsplanen men motsätter inte översiktsplanen. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senaste den 22 februari 2023.


Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.