Lyssna på sidan Lyssna

Socialnämnden

Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämndens reglemente.länk till annan webbplats

Ledamöter och ersättare

Ordförande för socialnämnnden är Kerstin Hvirf från Socialdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i socialnämndenlänk till annan webbplats

Socialnämndens sammanträde 23 juni 2021

Ärendelista inför sammanträde med socialnämnden den 23 juni 2021 klockan 08.30 i konferensrummet, socialkontoret i Sävsjö. Sammanträdet genomförs som digitalt möte. Ordförande leder mötet från konferensrummet på socialkontoret.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från socialchef
 5. Information Covid-19
 6. Information om SIA Camping
 7. Lokaler
 8. Ekonomisk rapport maj 2021
 9. Information Lex Maria
 10. Sekretess
 11. Maxtaxa inom vård och omsorg
 12. Kommunal avtalssamverkan Höglandet
 13. Yttrande - bygglov för fastigheten HILLAFÄLLAN 1:43
 14. Övriga ärenden
 15. Godkännande av mötets genomförande

Sammanträdestider 2021

Beredningsmöte onsdagar klockan 08.30

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 31 mars
 • 12 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 6 oktober
 • 17 november

Presidiet onsdagar efter beredningsmötet

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 31 mars
 • 12 maj
 • 23 juni
 • 4 augusti
 • 25 augusti
 • 6 oktober
 • 17 november

Socialnämd onsdagar klockan 08.30

 • 10 mars
 • 21 april
 • 2 juni
 • 4 augusti
 • 15 september
 • 27 oktober
 • 8 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Kerstin Hvirf, Socialdemokraterna
kerstin.hvirf@savsjo.se

Nämndsekreterare

Marie Netz
0382-154 59

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.