Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom barn- och utbildningsområdet såsom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente.PDF

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 19 maj 2021

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 19 maj 2021 klockan 15.00 i Ljungarummet i Sävsjös Kommunalhus. Ledamöter deltar digitalt via Teams.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från Aleholm
 5. Information om donationsgårdarna
 6. Skrivelse till nämnden angående lerduveskytte
 7. Information av ordförande
 8. Information av barn- och utbildningschef
 9. Skolfrånvaro
 10. Kränkningar
 11. Information av kontaktpolitiker
 12. Digital signering av protokoll
 13. Hyra Aleholms elevboende
 14. Revidering av skolskjutsreglementet
 15. Markbyte med donationsgården Vrigstad 4:1 för utökat exploateringsområde
 16. Anmälan av delegationsbeslut
 17. Övriga ärenden
 18. Meddelanden
 19. Godkännande av mötets genomförande

Sammanträdesplan 2021

 • Den 13 januari
 • Den 3 februari
 • Den 24 februari
 • Den 17 mars
 • Den 31 mars
 • Den 14 april
 • Den 28 april
 • Den 19 maj
 • Den 9 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 8 september
 • Den 22 september
 • Den 6 oktober
 • Den 27 oktober
 • Den 17 november
 • Den 8 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.