Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom barn- och utbildningsområdet såsom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente. Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 18 maj 2022

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 18 maj klockan 15.00 i Vallsjösalen, Sävsjö kommun.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från Rörviks skola
 5. Information från Hägneskolan
 6. Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen
 7. Information av ordförande
 8. Information av barn- och utbildningschef
 9. Skolfrånvaro
 10. Kränkningar
 11. Information av kontaktpolitiker
 12. Aleholms plan för introduktionsprogrammen läsåret 2022/2023
 13. Ansökan om permutation
 14. Anmälan av delegationsbeslut
 15. Övriga ärenden
 16. Meddelanden

Sammanträdesplan 2022

 • Den 12 januari
 • Den 2 februari
 • Den 23 februari
 • Den 16 mars
 • Den 30 mars
 • Den 20 april
 • Den 4 maj
 • Den 18 maj
 • Den 8 juni
 • Den 24 augusti
 • Den 7 september
 • Den 21 september
 • Den 5 oktober
 • Den 26 oktober
 • Den 16 november
 • Den 7 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se