Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen och fattar beslut om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom utbildning och skola som förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente. Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 21 september 2022

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 21 september klockan 15.00 i Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen
 5. Ekonomiuppföljning skolskjuts
 6. Information från Förskolan Hoppetossa
 7. Information av ordförande
 8. Information av barn- och utbildningschef
 9. Skolfrånvaro
 10. Kränkningar
 11. Information av kontaktpolitiker
 12. Läsårstider 2023/2024 för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 13. Ny förskola Vrigstad
 14. Kompetensförsörjning inom förskolan
 15. Verksamhetsplan 2023
 16. Förändring budgetram 2023
 17. Förändring av utbud Aleholm
 18. Anmälan av delegationsbeslut
 19. Övriga ärenden
 20. Meddelanden

Sammanträdesplan 2022

 • Den 12 januari
 • Den 2 februari
 • Den 23 februari
 • Den 16 mars
 • Den 30 mars
 • Den 20 april
 • Den 4 maj
 • Den 18 maj
 • Den 8 juni
 • Den 24 augusti
 • Den 7 september
 • Den 21 september
 • Den 5 oktober
 • Den 26 oktober
 • Den 16 november
 • Den 7 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.