Lyssna på sidan Lyssna

Resebidrag för högskolestudier

Du som studerar på universitet, högskola eller yrkeshögskola kan få 50 procent tillbaka av din resekostnad på kollektivtrafikresor.

Bidrag till resekostnad för högskolestudier

För att vara berättigad till resebidrag gäller att den studerande:

  • Är boende och folkbokförd i Sävsjö kommun.
  • Bedriver högskolestudier på heltid, läser 30 högskolepoäng per termin.
  • Dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.

En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt avstånd för pendling med kollektivtrafik.

Resebidrag beviljas inte för resor till folkhögskolor, gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar eller komvux.

För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin göra ansökan via vår e-tjänst.

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun beslutade den 25 januari 2010, § 4, att införa rabatt på kollektivtrafikresor för högskolestuderande.

Så här gör du

  • Fyll i ansökan.
  • Bifoga registreringsintyg/studieintyg, där framgår att studierna bedrivs på heltid (30 högskolepoäng per termin) samt terminens längd och terminens början- och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej.
  • Bifoga kvitto på betalda biljetter/kort som tillhör terminen.

Utbetalningen sker på ditt bankkontonummer, terminsvis i efterskott.

Sista ansökningsdatum för vårterminen är september ut och för höstterminen 15 januari. Om det blir några kostnader efter inskickad ansökan kan ni komplettera ansökan eller skicka det med nästa ansökan för nästa studietermin.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Projektsekreterare

Esna Alic
0382-152 31