Lyssna på sidan Lyssna

Supported employment

Du som har en funktionsvariation och som står långt från arbetsmarknaden kan få stöd genom Jobbhuset. Målet är att du ska hitta och behålla ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Metoden som vi utgår från i det här stödet kallas Supported Employment (SE). Personalen som arbetar med att stötta dig har utbildning i den här metoden och goda kunskapen om den lokala arbetsmarkanden. Deras uppgift är att stötta och coacha dig på vägen mot ett jobb.

Grundtanken med Supported Employment är att personer med funktionsvariationer har förmåga att arbeta på den vanliga arbetsmarkanden - det gäller bara att hitta rätt arbetsplats och rätt typ av arbete där den enskildes förmåga och färdigheter tas till vara.

Metoden bygger på följande fem steg:

  • Överenskommelse med individen,
  • yrkesprofil,
  • jobbsökande,
  • arbetsgivarengagemang,
  • stöd på arbetsplatsen.