Lyssna på sidan Lyssna

Hantering av livsmedel

Myndighetsförvaltningen registrerar och kontrollerar verksamheter som säljer, tillagar och serverar livsmedel i Sävsjö kommun. Detta regleras av livsmedelslagstiftningen. Målen med livsmedelskontrollen är att alla konsumenter får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Kontroller görs bland annat på dricksvattenproducenter, butiker, restauranger och skolkök.

Om du vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering senast två veckor innan verksamheten startar. Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet till ägaren och inte till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyte. Registreringen upphör även när verksamheten flyttar till nya lokaler. Registreringen kan göras genom vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Vi tar ut en avgift vid registrering för en timma, se taxan längre ner på denna sida.

Verksamheten ska ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation för att betraktas som livsmedelsföretag. Med viss kontinuitet menas t.ex. en viss regelbundenhet och att det inte är fråga om tillfälligheter. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som hanteras är av betydelse.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Exakt hur stor avgiften blir beror på verksamhetens omsättning (sanktionsavgiften motsvarar en procent av årsomsättningen).

Om du tar över en redan registrerad anläggning eller gör en förändring som gör att organisationsnumret ändras riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor beroende på verksamhetens omsättning (sanktionsavgiften motsvarar en halv procent av årsomsättningen).

För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på
40 000 kronor.


Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller också om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Vi vill uppmana alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till myndighetsnämnden är korrekta. Uppgiften om organisationsnummer hittar ni i ert registreringsbeslut. Om uppgiften stämmer behöver ingenting göras. Om ni misstänker att något inte stämmer med era uppgifter, kontakta myndighetsförvaltningen så gör de bedömningen om ni behöver göra en ny registrering eller inte.

På livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mera om sanktionsavgifter Länk till annan webbplats..

Misstänker du att du blivit matförgiftad efter ett restaurangbesök, eller av mat du köpt i en livsmedelsbutik? Då är det bra om du så fort som möjligt anmäler detta till myndighetsförvaltningen. På så vis kan vi förhindra att fler bli sjuka. Du kan göra en anmälan genom att ringa myndighetsförvaltningen enligt nedan kontaktuppgifter, så hjälper vi dig, eller anmäl via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelsområdet samt inom receptfria läkemedel och tillsyn över tobakslagen baseras på PKV – prisindex kommunal verksamhet.
Timpriset för år 2024 är 1 125 kronor.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Livsmedelsinspektör

Linda Stennert
0382-152 65