Lyssna på sidan Lyssna

Räddningstjänst

Samverkan med Höglandets räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten i Sävsjö kommun tillhör kommunstyrelsen. Räddningstjänsten är även direkt underställd kommundirektören.

Räddningstjänsten bedriver ett samarbete med Höglandets räddningstjänstförbund. Genom ett samtalsvtal med förbundet har Sävsjö kommun upphandlat tjänsten som räddningschef, och har tillgång till insatsledare och beredskapssamordning. Insatsledaren är i beredskap dygnet runt. Insatsledarens uppgift är att vid större insatser samordna de olika styrkor som kan tänkas komma till olycksplatsen.

Inom höglandet, där Sävsjö kommun ingår, finns dessutom en brandingenjörsberedskap som delas av höglandskommunerna. Brandingenjören har som främsta uppgift är att vid större och långvariga insatser fördela de resurser som finns på höglandet för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt.

Funktionen som ställföreträdande räddningschef finns fortsatt i Sävsjö kommun. 

Höglandets räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats

Räddningstjänstens organisation

Räddningstjänstens organisation i Sävsjö kommun består av:

  • en ställföreträdande räddningschef,
  • heltidsanställda brandmän och materialförvaltare,
  • operativa styrkor i Sävsjö och Stockaryd som består av deltidsbrandmän. I Stockaryd finns tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.
  • Tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.

Arbetsområden

Räddningstjänsten eftersträvar att alla boende i kommunen ska få hjälp inom kortast möjliga tid. Räddningstjänsten arbetar även i förebyggande syfte bland annat med utbildning, tillsyn av verksamheter och granskning av brandskyddet i samband med bygglovsärenden.

Räddningstjänsten ska hjälpa boende i kommunen:

  • vid olyckshändelser eller fara för olyckshändelser,
  • för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

Räddningstjänsten har en skyldighet att ingripa om det finns ett behov av ett snabbt ingripande eller en direkt fara eller hot.

Har du frågor om brand och säkerhet är du alltid välkommen att kontakta oss, eller besöka oss på brandstationen på Mejensjögatan 6 i Sävsjö.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef

Tommy Fors
0382-155 55

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.