Lyssna på sidan Lyssna

Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Revisorerna prövar också de förtroendevaldas ansvarstagande.

Oberoende granskning av kommunens verksamheter

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna ska därför opartiskt, sakligt och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. Med sin granskning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Granskning sker i enlighet med fastställd revisionsplan. Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är tillfredställande och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorernas bedömningar redovisas i granskningsrapporter. Ansvarsprövningen redogörs i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i samband med bokslutet och årsredovisningen. Revisorerna bedömer om ansvarsfrihet ska tillstyrkas, avstyrkas eller om anmärkning ska riktas.

Ledamöter i kommunrevisionen

 1. Björn Svensson, Ordförande 0723-14 12 40
 2. Lisbeth Johansson 1:e vice ordförande 0702-01 41 57
 3. Ingvar Jarfjord , ledamot 070-842 53 80
 4. Kenneth Ohlsson, ledamot 0702-256295
 5. Roland Katmark, ledamot 070-860 15 45
 6. Maria Sporre, ledamot , 070-825 05 88

Lekmannarevision

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och ska väljas från kommunrevisionen.

Deras uppdrag är att granska om de kommunala bolagen arbetar i enlighet med ägarens, (kommunens), avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget innebär granskning av bolagets styrelse och verkställande direktör.

Lekmannarevisorerna upprättar egna granskningsrapporter till bolagsstämman och kommunfullmäktige.

Lekmannarevisionen består av:

 • Lisbeth Johansson, Höglandsförbundet
 • Lisbeth Johansson, Stockarydsterminalen AB
 • Lisbeth Johansson, Sävsjö kommuns stiftelser
 • Lisbeth Johansson, Sävebo AB
 • Björn Svensson, Sävsjö Industribyggnader AB
 • Björn Svensson, Komstad kvarn
 • Roland Katmark, Njudung Energi AB
 • Roland Katmark, Sävsjö Vetlanda Fiber
 • Kenneth Ohlsson, SavMan AB
 • Maria Sporre, Smålands Bredband AB
 • Maria Sporre, Sävsjö Skyttecentrum

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.