Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor finns till för dialog och erfarenhetsutbyte i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av representanter från brukarorganisationer och politiker. Rådet är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Representanter i rådet

Lista på representanter i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

  • 17 februari
  • 19 maj - tillgänglighetspromenad
  • 15 september
  • 17 november

Protokoll

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.