Lyssna på sidan Lyssna

Sök stöd för orts- och byautveckling

Har du eller din förening förslag på hur ni vill utveckla er närmiljö? Här är det möjligt för alla kommuninvånare att lämna förslag för sin kommundel. Ansök via vår e-tjänst.

Det kan handla om fysiska åtgärder av närmiljön eller arrangemang och aktiviteter. Du kan få ekonomiskt stöd för ditt projekt och hjälp med utveckling av din by eller ort.

Då finns möjligheten att ansöka om stöd för orts- och byautveckling och byapeng genom vår e-tjänst. E-tjänsten är enkel att använda och det finns även möjlighet att bifoga bilder och andra filer som beskriver förslaget mer ingående.

Vad förslaget ska och inte ska innehålla

Förslaget ska

För att förslaget ska vara aktuellt behöver det uppfylla en eller flera av kriterierna nedan.

 • Utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser.
 • Bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro.
 • Bidra till en tryggare och mer trivsam miljö.
 • Göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där.

Förslaget ska inte

 • Det ska inte röra enskilda ärenden utan vara till för en bred målgrupp eller komma så många som möjligt till del.
 • Förslaget ska inte strida mot gällande lagstiftning.
 • Det får inte vara kränkande, oseriöst eller stötande på något sätt.

Viktigt att tänka på

 • Om Sävsjö kommun stå för genomförandet måste förslaget handla om något som ligger inom kommunens ansvarsområde.
 • Insatsen ska vara långsiktigt hållbar och kunna skötas och underhållas antingen av egna, lokala insatser eller av Sävsjö kommun.
 • Insatsen ska placeras/genomföras på en plats som allmänheten har fri tillgång till.
 • Förslaget ska lämnas in till Sävsjö kommun inom angiven tidsperiod.

De förslag som har kommit in, sammanställs och efter bearbetning sker ett politiskt beslut kring förslagen. Varmt välkommen med din ansökan!

Utbetalning

När ni har fått beviljad ansökan om byapeng och önskar utbetalning, ska ni fylla i blankett ansökan om utbetalning av byapeng som finns i PDF-fil och skicka till Utvecklingsavdelningen.

Ansökan om utbetalning av byapeng. Pdf, 108.5 kB.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Samordnare besöksnäring/landsbygd

Erik Alm
0382-154 15