Lyssna på sidan Lyssna

Webbplatsens tillgänglighet

Sävsjö kommun som organisation står bakom den här webbplatsen savsjo.se och dess tillhörande sida visitsavsjo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen savsjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen savsjo.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss med hjälp av formuläret för tillgänglighetsfel så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 A, AA och AAA på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alla PDF:er på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Vi kommer löpande under år 2020 att uppdatera PDF:erna till tillgänglighetsanpassade versioner. Du som medborgare kan kontakta Sävsjö kommun om du vill ha en tillgänglighetsanpassad version av ett dokument om detta saknas.
 • Alla webbsidor validerar inte [WCAG 4.1.1 AA].
 • Vi strävar efter att uppfylla krav [WCAG 2.4.6 (AA)] och [WCAG 2.4.2 (A)] i linje med rekommendationerna för klarspråk vad gäller beskrivande rubriker, etiketter och sidnamn. Detta påverkar alla användare.
 • Beskrivande och tydliga länkar och länknamn [WCAG 2.4.4 (A)] ej kontrollerat fullt ut.
 • På webbplatsen visitsavsjo.se fungerar ej tabbning och uppläsningsverktyget fullt ut.
 • Innehåll från tredje part är inte alltid tillgängligt. Vi för en dialog med våra leverantörer om vikten av att de också levererar tillgängliga tjänster.

Textning och syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden

Genom vår leverantör erbjuder Sävsjö kommun textningar av sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden. Det kan ta upp till en vecka för textningen att finnas tillgänglig av sammanträdet. Du kan se kommunfullmäktiges sammanträden via Sävsjö kommuns webb-TV.

I nuläget kan vi inte erbjuda en fullskalig syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden men ser över hur vi kan öka tillgängligheten med denna teknik enligt krav WCAG 1.2.4 (AA).

Bristande förenlighet med lagkraven enligt WCAG 2.1 A och AA

Problem som berör användare med tekniska hjälpmedel

 • På vissa webbsidor får inte hjälpmedel kännedom om viktiga meddelanden och kan inte presentera innehållet, WAI-ARIA [WCAG 4.1.3 AA].
 • På vissa webbsidor presenteras inte innehållet korrekt för användare med hjälpmedel exempelvis förstoringsverktyg [WCAG 4.1.2 A].
 • Maskinläsbara etiketter för rösstyrning ej kontrollerad på alla sidor [WCAG 2.5.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga

 • På vissa webbsidor används inte HTML-elementen (formatmallar) korrekt [WCAG 1.3.1 A]. Vi planerar att ha detta på plats i slutet av 2020.
 • På en del webbsidor kan det förekomma bilder som inte har ett textalternativ enligt krav [WCAG 1.4.5 (AA)] . Vi arbetar för att ha löst detta problem så snart som möjligt då vi kontinuerligt går igenom webbsidorna. Kartor i både rörlig form och stillbild förekommer på flera sidor och är ej tillgängliga. Kartor som publiceras som bilder eller i andra system på webbplatsen kan inte garanteras följa tillgänglighetsprinciperna men kommunen kan i vissa fall vara skyldiga att tillhandahålla ett digitalt alternativ.
 • På tredjepartsinnehåll eller e-tjänster som vi bäddar in eller länkar till på webbplatsen kan det förekomma sämre kontraster enligt [WCAG 1.4.3 AA)] och [WCAG 1.4.11 (AA)] .
 • Vissa e-tjänster kan sakna komplett information om exempelvis text och färger enligt krav [WCAG 1.4.1 (A)] och [WCAG 1.1.1 (A)].
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ så kallad alternativtext enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)]. Vi åtgärdar detta så snabbt som möjligt.
 • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text) [WCAG 1.2.3 (A)] och [WCAG 1.2.5 AA)].
 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)] men vi planerar att ha detta på plats i slutet av 2020.
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren [WCAG 2.4.5 (AA)].
 • Vi strävar eftar att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken som exempelvis instruktioner och beskrivningar som innehåller höger eller vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor [WCAG 1.3.3 (A)].
 • Flexibel layout som fungerar vid förstoring eller minskning av skärm utan att information går förlorad [WCAG 1.4.10 (AA)].
 • Tydliga och klickbara fältetiketter i formulär saknas på vissa webbsidor [WCAG 3.3.2 (A)].
 • Vissa felmeddelanden på webbplatsen och i e-tjänster kan fortsatt vara otydliga enligt krav [WCAG 3.3.1 (A)].

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Vi har för närvarande inte möjlighet att texta livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Vi kommer inom kort att kunna erbjuda en funktion för automatisk textning [WCAG 1.2.4 (AA)].
 • I övrigt har vi lite rörlig media som exempelvis videos som ej är textade enligt krav [WCAG 1.2.2 (A)]. Vi försöker även alltid tillhandahålla tredjepartsinnehåll som är tillgängligt.
 • Vi har för närvarande inte möjlighet att syntolka livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden [WCAG 1.2.5 (AA)].
 • Alternativ presentation av fullmäktiges sammanträden är för närvarande inte möjligt [WCAG 1.2.1 (A)], [WCAG 1.2.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • På vissa webbsidor används inte HTML-elementen korrekt [WCAG 1.3.1 A] men vi planerar att ha detta på plats i slutet av 2020.
 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)] men vi planerar att ha detta på plats i slutet av 2020.
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren i synnerhet för navigering med tangenter [WCAG 2.4.5 (AA)] och [WCAG 2.4.1 (A)]. Alla webbsidor är ännu ej helt kompatibla med navigering via tangentbordet [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Vissa e-tjänster och webbplatser saknar förslag på rättning [WCAG 3.3.3 (AA)]. 
 • Tidsbegränsningen i e-tjänster som är tredjepartsinnehåll vi ansvarar för kan behöva justeras [WCAG 2.2.1 (A)].
 • Om HTML-elementen inte är i rätt ordning finns risken att innehållet på vissa webbsidor inte visas i rätt ordning enligt [WCAG 1.3.2 (A)] och 1.3.4 (AA).
 • Vissa felmeddelanden på webbplatsen och i e-tjänster kan fortsatt vara otydliga enligt krav [WCAG 3.3.1 (A)].

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Benämningar på knappar och funktioner kan variera på webbplatser som visitsavsjo.se enligt [WCAG 3.2.4 (AA)]. Vi planerar att ha detta på plats i slutet av 2020. 
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren i synnerhet för navigering med tangenter [WCAG 2.4.5 (AA)] och [WCAG 2.4.1 (A)].
 • Tidsbegränsningen i e-tjänster som är tredjepartsinnehåll vi ansvarar för kan behöva justeras [WCAG 2.2.1 (A)].
 • Vi strävar eftar att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken som exempelvis instruktioner och beskrivningar som innehåller höger eller vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor [WCAG 1.3.3 (A)].
 • På webben behöver avståndet i vissa formatmallar justeras så att alla användare kan öka och påverka avståndet mellan raderna enligt [WCAG 1.4.12 (AA)].
 • Vissa felmeddelanden på webbplatsen och i e-tjänster kan fortsatt vara otydliga enligt krav [WCAG 3.3.1 (A)].

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har genomfört frekventa självskattningar av webbplatsen av savsjo.se med hjälp av verktygen Wave, Axe Web Accessibility Testing, Lighthouse, Siteimprove samt via manuell manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer.länk till annan webbplats Den senaste automatiska bedömningen gjordes den 8 september 2020 med verktyget Wave.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022. Vi kommer att arbeta löpande med att rätta till bristerna på webbplatsen. Vi ser även över tillgänglighetsredogörelsen kvartalsvis. 

Webbplatsen publicerades den 1 november 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020 då textning av kommunfullmäktiges sammanträden nu finns tillgänglig.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.