Lyssna på sidan Lyssna

Dagverksamheten Steget

På Steget jobbar vi med återhämtning och rehabilitering. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och får möjlighet att påverka. Våra ledord är: Gemenskap, hälsa, återhämtning och arbete.

Syftet med Steget

Syftet med dagverksamheten Steget är att erbjuda en strukturerad och meningsfylld sysselsättning med social samvaro. Vi har individuella genomförandeplaner utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Planerna följs upp regelbundet. Du får möjlighet att träna på att passa arbetstider, arbeta i grupp och fungera socialt.

Vi vänder oss till dig som är mellan 18-65 år. Att besöka Steget är kostnadsfritt men det behövs ett beslut av SoL- eller LSS-handläggare (socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi har öppet dagtid alla vardagar.

När du börjar på Steget upprättas en genomförandeplan som ligger till grund för hur stöd och insatser anpassas efter ditt behov. Du får också en kontaktperson som håller tätare kontakt med dig.

Personalen som arbetar på Steget har en bred kompetens med målet att stärka dig som individ både på kort och lång sikt.

På Steget arbetar vi både individuellt och i grupp.

Varje dag erbjuds:

• Någon form av fysisk aktivitet.
• Gemenskap vid fikastunder.
• Industriplock från företag.
• Eget arbete.

Efter önskemål och schema erbjuds bland annat:

• Frukost och mellanmål varje vardag.
• Gemensamt lagad lunch en gång per vecka.
• Utflykter och studiebesök över hela kommunen.
• Stödsamtal.
• Olika gruppverksamheter.
• Bad och simning.
• Massagestol.
• Längre och kortare promenader varje dag.
• Olika studiecirklar om hälsa och livsstil, världens mat med mera.
• ESL, en socialpedagogisk behandlingsmodell.

Kontakt

Steget

Djurgårdsgatan 5
576 31 Sävsjö
0382-155 30

Enhetschef för Jobbhuset/Daglig verksamhet

Petra Lindemann
0382-151 41