Lyssna på sidan Lyssna

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kan användas för att säkerställa syften i översiktsplanen. Bestämmelserna används inom begränsade områden utan detaljplan, för att exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns områdesbestämmelser om utökad lovplikt inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner. Följande områden har områdesbestämmelser: 

PDF-filer för områdesbestämmelser

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.