Lyssna på sidan Lyssna

Parkering och parkeringstillstånd

Om du har mycket svårt att röra dig och gå till fots från din bil kan få tillstånd att parkera på platser för rörelsehindrade. Ansök och bifoga läkarintyg.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vem kan få parkeringstillstånd?

  • Om du har mycket svårt att röra dig och gå från din bil och fram till exempelvis affären kan du ha rätt att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
  • Om du är rörelsehindrad men inte själv kör ditt fordon kan du bara få ett parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant skäl kan vara att du som regel alltid behöver förarens hjälp när du ska ta dig runt utanför din bil.

Var får jag parkera med parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet för rörelsehindrad ger dig rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • Under högst 3 timmar på gågata.
  • Under högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du behöver göra en ansöka om parkeringstillstånd både för att få ett nytt och för att förnya ett tillstånd som du redan fått. I båda fallen behöver du också lämna in ett aktuellt läkarintyg. Vid behov kan handläggaren även be dig om mer underlag för beslut.

Fyll i blanketten, bifoga läkarintyg och skicka med post eller mejl till serviceförvaltningen. Adress finns på blanketten.

Ladda ner blankett för ansökan om parkeringstillstånd (pdf) Pdf, 123.4 kB.

Ladda ner blankett för läkarintyg, behov av parkeringstillstånd (pdf) Pdf, 208.5 kB.

Du kan läsa mer på Transportstyrelsens wepplats transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Du kan parkera utan avgift på alla kommunala parkeringsplatser. På vissa platser gäller tidsbegränsning. Du kan se vad som gäller på skyltar på platsen.

Felparkerade fordon kan göra det svårare att komma fram för till exempel räddnings- och underhållsfordon. Vid en akut situation är det viktigt att oönskade hinder som felparkerade bilar, inte står i vägen för räddningstjänstens fordon. Varje minuts fördröjning av ambulans- eller brandpersonal kan till exempel minska chansen för en person med hjärtstillestånd att överleva eller minska chanserna att släcka en brand.

Du kan även hjälpa oss med snöröjningen genom att parkera rätt. Under vintern kan felparkerade fordon vara ett hinder för snöröjningsfordon. Detta kan försena att vägar och trottoarer blir fria från snö och halka.

Det finns regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler du som trafikant är skyldig att kunna.

Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Det finns mer att läsa om parkeringsregler och vägmärken i broschyren Stanna och parkera från Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00