Lyssna på sidan Lyssna

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen om:

  • Den avlidnes tillgångar bara räcker till kostnad för begravning och vissa andra utgifter i samband med dödsfallet.
  • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt som gör en skriftlig dödsboanmälan och skickar till Skatteverket. Kontakta kommunen så att en utredning kan påbörjas om det är möjligt att göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Undantag

Dödsboanmälan kan inte göras om det krävs en mer omfattande utredning av dödsboet.

Viktigt att tänka på

  • Avvakta med inbetalning av räkningar då begravningen går före alla andra räkningar i dödsboet.
  • Stoppa autogirobetalningar omgående.

Ekonomiskt bistånd till begravningen

Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Kontakt

Socialförvaltningen

576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider reception

Måndag - fredag klockan 08.30 -15.00
Lunchstängt klockan 12.00 - 13.00
Besöksadress: Villagatan 12

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.