Lyssna på sidan Lyssna

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet som bibliotek, Familjebadet, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och föreningsstöd.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande är Susanne Sjögren från Socialdemokraterna. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Lista på ledamöter i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 7 september 2022

Ärendelista inför sammanträde med kultur- och fritidsnämnden den 7 september klockan 14.00 i konferensrummet, Sävsjö Skyttecenter.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Ekonomisk rapport
 5. Information från kultur- och fritidsenheten
 6. Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande
 7. 75-årsjubileum
 8. Investeringsbidrag 2022
 9. Medborgarförslag gällande förslag att anlägga en hundrastgård
 10. Samråd - översiktsplan för Sävsjö Kommun
 11. Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning
 12. Meddelande
 13. Anmälan av delegationsbeslut
 14. Övriga ärenden
 15. Godkännande av mötets genomförande

Sammanträdesdatum 2022

Kombinerade berednings- och beslutsammanträden

 • Onsdagen 19 januari
 • Onsdagen 9 februari
 • Onsdagen 9 mars
 • Onsdagen 6 april
 • Onsdagen 11 maj
 • Onsdagen 8 juni
 • Onsdagen 7 september
 • Onsdagen 5 oktober
 • Onsdagen 9 november
 • Onsdagen 7 december

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Susanne Sjögren
susanne.sjogren@savsjo.se

Nämndsekreterare/administratör

Ulrika Petersson
0382 152 16

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.