Lyssna på sidan Lyssna

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, familjebadet, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande är Susanne Sjögren från Socialdemokraterna. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Lista på ledamöter i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 11 maj 2022

Ärendelista inför sammanträde med kultur- och fritidsnämnden den 11 maj 2022 klockan 14.00 på Sävsjö Camping.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från campingen
 5. Ekonomisk rapport
 6. Information från kultur- och fritidsenheten
 7. Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande
 8. 75-årsjubileum
 9. Rörviks bibliotek
 10. Riktlinjer – offentlig konst Sävsjö kommun
 11. Svar på remiss - Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025
 12. Svar på remiss - Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län
 13. Anmälan av delegationsbeslut
 14. Övriga ärenden
 15. Meddelande

Sammanträdesdatum 2022

Kombinerade berednings- och beslutsammanträden

 • Onsdagen 19 januari
 • Onsdagen 9 februari
 • Onsdagen 9 mars
 • Onsdagen 6 april
 • Onsdagen 11 maj
 • Onsdagen 8 juni
 • Onsdagen 7 september
 • Onsdagen 5 oktober
 • Onsdagen 9 november
 • Onsdagen 7 december

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Susanne Sjögren
susanne.sjogren@savsjo.se

Nämndsekreterare/administratör

Ulrika Petersson
0382 152 16