Lyssna på sidan Lyssna

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är gemensam nämnd för Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner och har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Nämndens uppdrag

För kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda finns en gemensam överförmyndarnämnd. Vetlanda kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Organistionen av en gemensam nämnd tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden. Det gemensamma överförmyndarkansliet hittar du på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det är möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan.

Reglemente för Höglandets överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats.

Höglandets överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden. En kommuns ledamot kan vara ordförande eller vice ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan kommunerna på en period på två år.

För mandatperioden 2023-2026 har Hugo Cruz (KD) utsetts som ledamot för Sävsjö kommun och Annika Andersson (KD) som ersättare.

På Vetlanda kommuns webbplats finns uppgifter om ledamöter och ersättare. Länk till annan webbplats.

 

Sammanträdesdatum för år 2022 för Höglandets överförmyndarnämnd

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Protokoll

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos Höglandets överförmyndarverksamhet. Kontakta overformyndaren@vetlanda.se för mer information.

Kontakt

Ordförande

Berndt Danson, KD (Aneby kommun)

berndt.dahnson@aneby.se

Överförmyndarkansliet

overformyndaren@vetlanda.se