Lyssna på sidan Lyssna

Samverk Sävsjö

Samverk Sävsjö är en lokal överenskommelse mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och Sävsjö kommun med syfte att samverka kring personer i åldrarna 16-65 år som har behov av att samordna rehabiliteringsinsatser från minst två av parterna.

Samverk Sävsjö finns till för att:

  • Individer snabbare och mer effektivt ska få stöd.
  • Kunna bli självförsörjande.
  • Minska risken för större ohälsa.

I Samverk Sävsjö finns en styrgrupp bestående av chefer från alla huvudmän, en arbetsgrupp med medarbetare från de olika verksamheterna samt möjlighet att kalla till samverkansmöte tillsammans med den enskilde.

Arbetet med att hålla i Samverk Sävsjö görs av samverkanskoordinatorn.

Höglandets samordningsförbud finansierar en tjänst på 50 procent för funktionen som samverkanskoordinator, här kan du läsa mer om höglandets samordningsförbud Höglandets samordningsförbund Länk till annan webbplats. . Samverkanskoordinatorn är placerad inom Sävsjö kommuns socialförvaltning och uppdraget är att arbeta för en bättre samverkan mellan:

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Regionen
  • Sävsjö kommun

för att på bästa sätt kunna erbjuda stöd till personer i arbetsför ålder med rehabiliteringsbehov.

Samverkanskoordinatorn arbetar också med att bygga upp strukturer för samverkan och informationsspridning om samverkansmöjligheter.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och regionen för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.

Här hittar du Höglandets samordningsförbunds hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samverkanskoordinator

Ida Petersson
0382-154 43