Lyssna på sidan Lyssna

Om webbplatsen och kakor

Här hittar du information som rör hela webbplatsen, till exempel vad som gäller för cookies och tillgänglighet.

Ej lagligt för myndigheter att använda Google Translate

Vi har inte längre en laglig rätt att använda oss av Google Translate med hänvisning till att personuppgifter överförs till USA. Vi ser över hur vi kan ersätta Google Translate med en tjänst som lagrar data inom EU/EES. Om du behöver hjälp med översättning av en sida eller behöver information på ditt språk, kontakta kommunens växel på 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se. 

Du som besökare kan dock själv välja att använda tjänsterna för att översätta innehållet på savsjo.se. Tänk på att om du använder översättningsverktygen så kan ditt besök sparas av leverantören, exempelvis Google eller Microsoft vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till USA eller annat tredje land.

Information about translation of the website savsjo.se

Due to legal reasons (Schrems ruling), we cannot provide you with the translation of this website through Google translate. We are currently working on finding a translation service that stores data in the EU/EES. If you need information in other languages, call 0382-152 00 or send an e-mail to kommun@savsjo.se

As a visitor of savsjo.se you can, however, use external services to translate the content, if you want to take part of the information in languages ​​other than Swedish. Examples of such services are Google Translate from Google or Web Translator from Microsoft. By using a feature like that, your visit will be tracked by an external party, such as Google or Microsoft.

Våra cookies

På savsjo.se används kakor från SiteVision för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. Kakorna sparas endast tills sessionen är över.

ReadSpeaker använder kakor för att spara inställningar användaren gör till deras text-till-tal program.

Vårt verktyg för att visa viktiga meddelanden sparar en cookie för att minnas när användaren stänger meddelandet.

Mer om cookies och hur du surfar mer anonymt

Hos Post- och telestyrelsen kan du läsa mer om hur cookies fungerar och vad du själv kan göra för att surfa mer anonymt på internet. Gå till deras webbplats www.pts.se/cookies Länk till annan webbplats.

Ändra kakor inställningar

Om du redan har satt inställningar till kakor men vill göra en ändring kan du trycka på knappen Kakor för att få upp kakor dialogen igen.

På savsjo.se har du möjlighet att använda Read speaker som är ett uppläsningsverktyg. Om du har svårt att tillgodogöra dig innehållet på webbsidorna eller dokument så kan du med hjälp av verktyget få innehållet uppläst. Read speaker använder kakor på sidan för att du ska kunna lyssna på innehållet på sidan.

Information om behandling av dina personuppgifter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.

Personuppgifter som samlas in, samt lagring och gallringstid

Webservern kan logga och lagra din IP-adress i upp till 30 dagar. Dessa loggar är nödvändiga för felsökningar, drift och support. Dessa loggar gallras efter 30 dagar. Åtkomst till loggfiler är uteslutande begränsat till teknisk personal hos personuppgiftsbiträdet. Syftet med loggfilerna är framför allt för att kunna bistå kunder med teknisk support. ReadSpeaker använder även kakor på sidan för att du ska kunna lyssna på innehållet på sidan. Din IP-adress sparas inte genom kakorna.

Vilket land överförs personuppgifter till?

Read speakers primära datacenter ligger i Sverige. På savsjo.se använder vi skript som tas från datacentret i Sverige och inom EU. Personuppgifter får inte överföras till tredje land. Översättningsfunktionen är för närvarande inte tillgänglig på grund av att den delvis kan lagra uppgifter i tredje land som inte är förenlig med dataskyddsförordningen.

Kontakta oss

Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta Sävsjö kommun direkt kommun@savsjo.se. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet (tidigare benämnd som Datainspektionen).

Mer information om hur du gör en anmälan finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Höglandsförbundets medlemskommuner har ett gemensamt dataskyddsombud som kan nås på dataskyddsombud@hoglandet.se och 0381-679508. Mer information om dataskyddsombudet finns på Höglandsförbundets hemsida: www.hoglandet.se Länk till annan webbplats..

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.