Lyssna på sidan Lyssna

Kommunarkivet

Läs mer om:

Kommunarkivet

Sävsjö kommunarkiv är dels en ren "lagerlokal" för handlingar som uppkommer inom den dagliga verksamheten i kommunen.

Arkivet rymmer dessutom, till cirka hälften av ytan, äldre arkiv som ej längre existerande arkivbildare till exempel socknarna som försvann under hälften av 1800-talet.

Kommunens olika förvaltningar har egna närarkiv som sköts rent praktiskt av den egna personalen men som inhämtar råd från kommunarkivet.
Arkivet har även en konsultativ funktion i frågor som rör förvaring, bevarande, gallring med mera.

Kommunarkivet innehåller 1425 hyllor med sammanlagt 1440 hyllmeter plats. Ungefär 45 hyllmeter består av ritningar till kommunens egna fastigheter, samt ungefär lika mycket till de flesta privata fastigheter i kommunen.

Handlingar

Sävsjö kommunarkiv inrymmer ett flertal arkiv. Givetvis Sävsjö kommuns eget arkiv med handlingar från 1970, när kommunen bildades, fram till idag. Sävsjö kommuns arkiv är delvis förtecknat men detta arbete pågår kontinuerligt, då nya handlingar ständigt tillkommer.

Följande arkiv finns också här:

Sävsjö stad 1947-1970 F
Sävsjö municipalsamhälle 1862-1946 F
Vallsjö socken 1862-1925 F
Norra Ljunga socken 1863-1925 F
Vrigstad storkommun 1952-1971 D (uppgick i Sävsjö kommun 1971)
Vrigstad gamla kommun 1926-1952 F
Hylletofta kommun 1926-1952 F
Hylletofta socken 1861-1925 F
Stockaryds socken 1862-1925 F
Skepperstad socken 1863-1971 F
Hjälmseryds storkommun 1952-1974 F (uppgick i Sävsjö kommun 1974)
Hjälmseryds kommun 1862-1951 F
Hjärtlanda socken 1862-1951 F
Hultsjö socken 1862-1952 F

Teckenförklaring : F = arkivet är förtecknat D = endast delvis förtecknat

Komplett innehållsförteckning över kommunarkivet finner du i sammanställningen "Vad finns i arkivet".

Arkivets historia

Sävsjö kommunarkiv har existerat lika länge som Sävsjö kommun, alltså sedan 1971. Det var i många år obemannat, förutom under vissa perioder, då viss förteckning och ordnande åtgärder genomfördes. Idag är arkivet kontinuerligt bemannat.

Kontakt

Kommunarkivet
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Arkivföreståndare / arkivassistent
kommunarkivet@savsjo.se
0382-152 00

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.