Lyssna på sidan Lyssna

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål. Anpassad grundskola är anpassad efter varje elevs förutsättningar och omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Anpassad grundskola 1-9 är förlagd på Hägneskolan.

En rättighet

För att ha rätt att läsa efter anpassad grundskolas kursplan görs en utredning av eleven. I utredningen ingår fyra bedömningar, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Utbildning

Utbildning i anpassad grundskola ska ge eleven kunskap, värden och social gemenskap. Den ska bidra till elevens personliga utveckling och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Betyg och omdöme

Elev som läser efter anpassad grundskolas kursplan har rätt till betyg från och med år sex om eleven själv eller dennes vårdnadshavare begär det. Elev som läser inriktning mot ämnesområden får studieomdöme efter år nio.

Kontakt

Hägneskolan

Rönnbärsvägen 2
576 33 Sävsjö
0382-153 45

Skolsköterska

0382-153 49
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar

Skolkurator

0382-153 39
Måndagar, tisdagar och onsdagar

Skoladministratör

0382-155 67
Måndagar och onsdagar

Rektor Hägneskolan

Marie Fransén
0382-153 40