Lyssna på sidan Lyssna
Gatubild över centrala Sävsjö med gågata, blommor och två parkbänkar.

Vägar och kommunikationer

Gatubelysning, snöröjning, underhåll av parker och lekplatser

Parkeringstillstånd, skymd sikt, enskilda vägar, gång- och cykelvägar.

Parker och lekplatser, Sävsjös trädgård.

Resebidrag för högskolestudier, lokaltrafik.

Färdtjänst, anropsstyrd närtrafik.

Adresser och gatunamn.

Sävsjö kommuns läge invid södra stambanan gör järnvägen till en viktig kommunikationsväg för kommunen. Tätorten Sävsjö samt Stockaryds samhälle trafikeras av regelbundna pendlingståg mot Nässjö (Jönköping) eller Alvesta (Växjö). Inom sju mils avstånd finns två flygplatser - Axamo Flygplats i Jönköping och Smaland Airport i Växjö. Busskollektivtrafiken sköts av Jönköpings Länstrafik. Busstrafik går mellan Sävsjö och städer i vår omgivning och mellan mindre orter inom kommunen.

På landsbygden erbjuds anropsstyrd närtrafik. Det vill säga att du helt enkelt ringer och bokar tid med minibussen/bilen om du åker inom kommunens gränser.

Nyheter