Lyssna på sidan Lyssna

Föreningar och bidrag

Stödja föreningsverksamheten

Många av kommunens invånare är engagerade i någon av alla de föreningar som finns, inom så skilda områden som idrott, teater, djur och natur, historia.

Vi tycker att det är viktigt att stödja föreningsverksamheten. Därför lämnar kultur- och fritidsnämnden bidrag till många föreningar, exempelvis till hembygdsföreningar och de som sysslar med ungdomsverksamhet och kultur i olika former.

Vad kan jag göra i föreningssystemet?

Vi använder oss av föreningssystemet ActorSmartBook Länk till annan webbplats. för att hantera din ansökan om föreningsbidrag. Din förening har en föreningssida där en eller flera kontaktpersoner har behörighet att sköta olika uppgifter, såsom bokning av lokaler, ansöka om olika typer av föreningsbidrag eller närvaroregistrering.

Hur du ansöker om föreningsbidrag

Du som är kontaktperson hanterar ansökan om föreningsbidrag för din förening. Om din förening saknar en kontaktperson, kontakta kultur- och fritidsenheten. Du kan också kontakta växeln på 0382-152 00.

För att ansöka om föreningsbidrag går du in på föreningsportalen. Länk till annan webbplats.

 1. Klicka på "Föreningar" i inloggningsrutan och logga in med ditt Bank-ID för att komma till "Mina sidor".
 2. Klicka på "Bidrag" och välj vilken typ av föreningsbidag du vill ansöka om.
 3. Fyll i uppgifterna i mallen. I mallen finns också information om bidraget och instruktioner. Du har möjlighet att spara ditt utkast och forsätta senare. När du är klar med ansökan klickar du på alternativet "Skicka ansökan".

Beskrivning av bidragsnormer 2022 Pdf, 374.7 kB.

Kontakta kultur- och fritidsenheten om du behöver hjälp.

Säsongsbokning

För att boka en lokal eller anläggning för en säsong går du in på säsongsplanering Länk till annan webbplats.. Din förening får information från kultur- och fritidsenheten när det är dags för att säsongsboka en lokal eller anläggning.

 1. Logga in med ditt Bank-ID.
 2. Klicka på "Välj säsong" och klicka sedan på anläggningen som din förening vill boka.
 3. Gör din ansökan, välj vilka veckor och vilken tid som din förening vill boka.
 4. Avsluta med att klicka på "Ansök".

Kontakta kultur- och fritidsenheten om du behöver hjälp.

Föreningsregister

I föreningsregistret Länk till annan webbplats. kan du söka efter registrerade föreningar och deras kontaktpersoner. Du kan se alla föreningar i hela kommunen.

Du kan söka efter föreningar per,

 • område,
 • verksamhet,
 • föreningstyp.

Personuppgiftsbehandling vid ansökan om föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker för föreningsbidragen. Syftet är att administrera de föreningsbidrag som Sävsjö kommun erbjuder genom frivillig verksamhet, exempelvis aktivitetsstöd. Detta regleras av bidragsnormerna som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingarna är allmänt intresse.

Vi behandlar dessa personuppgifter:

 • Namn,
 • Personnummer (endast för de deltagare som är med vid aktivitetsstöd då detta krävs enligt bidragsnormer samt vid inloggning med bank-ID), 
 • Telefonnummer/mobilnummer,
 • Mejladress,
 • Adress

Personuppgifterna bevaras med stöd av arkivlagen. Personuppgifter överförs inte till tredje part eller till tredje land, utanför EU/EES.

Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras webbplats imy.se Länk till annan webbplats.. Du har även rätt att få information om behandlingen, rätt att begära registerutdrag samt rätta felaktiga uppgifter.

Kontakt

Kultur- och fritidsenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Tillförordnad kultur- och fritidschef

Anders Varga
0382-152 14

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.