Lyssna på sidan Lyssna

Uppsökande verksamhet

Sävsjö kommun erbjuder dig som är 75 år eller äldre och idag inte har kontakt med äldreomsorgen, ett hembesök för att informera om äldreomsorgen.

Innan besöket

Berörda personer får ett utskick med ett brev som beskriver projektet samt informationsbroschyrer från socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter en till två veckor följs brevet upp med ett telefonsamtal, där man erbjuds ett hembesök. Hembesöket är helt frivilligt.

Hembesök

Vid besöket får man aktuell information om äldreomsorgen. Informationen innehåller vägledning om vem man kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Kontakt

Socialchef

Linda Björk Funktionsbrevlåda socialförvaltningen

0382-154 60 Socialförvaltningens växel

0382-152 00 Sävsjö kommuns huvudväxel

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.