Lyssna på sidan Lyssna

Uppsökande verksamhet

Sävsjö kommun erbjuder dig som är 75 år eller äldre och idag inte har kontakt med äldreomsorgen, ett hembesök för att informera om äldreomsorgen.

Innan besöket

Berörda personer får ett utskick med ett brev som beskriver projektet samt informationsbroschyrer från socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter en till två veckor följs brevet upp med ett telefonsamtal, där man erbjuds ett hembesök. Hembesöket är helt frivilligt.

Hembesök

Vid besöket får man aktuell information om äldreomsorgen. Informationen innehåller vägledning om vem man kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Kontakt

Funktionschef vård och omsorg

Lillemor Hultqvist
0382-154 51

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.