Lyssna på sidan Lyssna

Förbud mot att elda trädgårdsavfall på tomten

Publicerad:

I januari i år kom en ny lag som säger att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till återvinningscentral eller hämtas av kommunen. Det innebär att du inte får elda ditt trädgårdsavfall på din tomt.

Detta kan du göra med ditt trädgårdsavfall istället

Majbrasa och Valborgsmässoeld

De regler som gäller för föreningar och byalag som ska arrangera majbrasa som offentlig tillställning finns här.

De nya reglerna är en del av EUs avfallsdirektiv och målet med detta är att återvinna bioavfall i större utsträckning än idag. Att du inte får elda trädgårdsavfall på din tomt inom detaljeplanelagt område finns redan i kommunens allmänna ordningsföreskrifter och är alltås inget nytt. I och med de nya bestämmelserna gäller eldningsförbudet även utanför detaljplanelagt område.