Lyssna på sidan Lyssna

Blanketter och information för dig som är förtroendevald

Du som är fritidspolitiker och har uppdrag i Sävsjö kommun är berättigad till vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode

En politiker får 193 kronor i sammanträdesarvode per timme av ett sammanträde och 97 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1546 kronor per dag.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förlorad semesterförmån. Bidrag kan i vissa fall ges för exempelvis barntillsyn.

Här finner du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning:

Blankett för ersättning till förtroendevalda för barntillsyn med mera Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Pdf, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst när man är företagare Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanträden förtroendeuppdrag Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avsägelse av uppdrag

I händelse av att du som förtroendeval begär att avsäga dig ett politiskt uppdrag ska nedanstående blankett användas.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdrag Pdf, 428.3 kB.


Till reglementen och delegationsordningar

Kontakt