Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Kommunstyrelsen den 12 januari 2021

  Anslaget publicerades: Fredagen den 15 januari 2021
  Anslaget avpubliceras: Lördagen den 6 februari 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Kommunstyrelsen den 17 november 2020

  Anslaget publicerades: 2020-11-21
  Anslaget avpubliceras: 2020-12-13
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Socialnämnden 13 januari 2021

  Anslaget publicerades: 13 januari 2021
  Anslaget avpubliceras: 3 februari 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Villagatan 12, Sävsjö
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2020

  Anslaget publicerades: 26 november 2020
  Anslaget avpubliceras: 16 december 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Höglandets samordningsförbund den 23 oktober 2020

  Anslaget publicerades: Den 2 november 2020
  Anslaget avpubliceras: Den 23 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundets hemsida:
  www.finsamjonkopingslan.se
  Originalprotokoll med underskrifter finns i Höglandets samordningsförbunds arkiv i Tranås kommun
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges digitala sammanträde den 25 januari 2021

  Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till digitalt sammanträde. Sammanträdet äger rum måndagen den 25 januari 2021, klockan 18:30.
  Ärendelista
  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner
  5. Valärenden
  6. Informationsärenden
  7. Svar på motion (M) - utse kulturombud inom äldreomsorgen.
  8. Svar på motion (V) - införande av ett kommunalt barnvälkomnande och namngivningsceremoni i Sävsjö kommun
  9. Svar på motion (SD) om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
  10. Svar på medborgarförslag om att bygga äldreboende på landet
  11. Svar på medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning med syntolkning för synskadade
  12. Svar på medborgarförslag om att renovera lusthuset vid Eksjöhofgårds Värdshus
  13. Svar på medborgarförslag om information vid kommunens återvinningsstationer
  14. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Stockarydsvägen upp till crossbanan i Vrigstad.
  15. Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda vägar, Stockaryd
  16. Svar på medborgarförslag -inrättande av kommunombudsman
  17. Svar på medborgarförslag - sommarvikarier
  18. Uppföljning av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut
  19. Övertagandeavtal avfallsamverkan
  20. Renhållningsavgifter och avfallstaxor 2021
  21. Antagande av detaljplan Ljuset 8, Sävsjö • Inbjudan till digitalt medlemssamråd för Samordningsförbunden i Jönköpings län 26 februari 2021

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare
  4. Föregående protokoll
  5. Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat
  6. Hur får vi en levande dialog i ett medlemssamråd?
  7. Dialog kring översynen av de tre förbunden i länet
  8. Vad vill medlemsparterna kring IT-spåret i framtiden?
  9. Övriga frågor
  10. Nästa medlemssamråd och sammankallandeVad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.