Lyssna på sidan Lyssna
Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Läs mer om:

Anslagstavla

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, beslut och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Tillkännagivanden

Ett tillkännagivande, eller kungörelse som det också kallas, är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Underrättelser

Här annonseras exempelvis bygglovsansökningar och annat som invånarna har möjlighet att yttra sig kring inom en bestämd tidsram. Normalt annonseras även dessa i lokaltidningen.

Vad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Anslaget publicerades

2020-06-17

Anslaget avpublicerades

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-02

Anslaget publicerades

2020-06-05

Anslaget avpubliceras

2020-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Anslaget publicerades

2020-06-16

Anslaget avpubliceras

2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Anslaget publicerades

2020-06-22

Anslaget avpubliceras

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset


Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Anslaget publicerades

2020-06-18

Anslaget avpubliceras

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

ProtokollPDF

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12


Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12


 

Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

Anslagsbevis Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Anslaget publicerades

2020-06-18

Anslaget avpubliceras

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli, i närarkivet, Storgatan 7A i Vetlanda


Läs protokollet härlänk till annan webbplats

Anslagsbevis Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Anslaget publicerades

2020-06-10

Anslaget avpubliceras

2020-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli, i närarkivet, Storgatan 7A i Vetlanda.

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Anslaget publicerades

2020-06-30

Anslaget avpubliceras

2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Tillväxthuset, Odengatan 55

Läs protokoll härPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdedatum

2020-06-16

Anslaget publicerades

2020-06-23

Anslaget avpubliceras

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokoll härPDF

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdedatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Sävsjö kommunTillkännagivanden

Kungörelse om beviljat bygglov för fastigheten Eksjöhovgård 7:1PDF

ÖverklagandehänvisningPDF av detaljplan. Ändring genom tillägg till detaljplanen; Förslag till Ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Sammanträde med kommunfullmäktige den 18 maj 2020PDF

Sammanträde med kommunfullmäktige den 15 juni 2020PDF

Underättelser

Underrättelse om sökt bygglov

En bygglovsansökan gällande fackverstorn inklusive teknikbord för mobilnät har inkommit till myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun. Ärendet gäller uppförande av ett 60 meter högt ostagat fackverkstorn med teknikbod på fastigheten Eksjöhovgård 7:1. Tänkt placering är vid skogspartiet på Hägneområdet, intill industriområdet i södra Sävsjö.

Yttrande skall vara myndigheten tillhanda senast 2020-02-18. Handlingar i ärendet finns hos myndighetsförvaltningen på Tillväxthuset, diarienummer: 2019000769.

Aktuell fastighet: Eksjöhovgård 7:1

Beskrivning: Uppförande av fackverstorn inklusive teknikbord

Byggherre: Hi3G Access AB

miljobygg@savsjo.se

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Så här överklagar du

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.