Lyssna på sidan Lyssna

Kommunkartor

Geografiska informationssystem (GIS)

I geografiska informationssystem (GIS) hanteras och presenteras geografiskt relaterad information - information om allt som går att lokalisera till en plats (ett läge), om allt som finns någonstans.

Det kan vara information om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, daghem men även data om människor, miljöfarliga utsläpp, trafikflöden och så vidare.

GIS är alltså ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Inom offentlig verksamhet är geografiska informationssystem viktiga verktyg för att kunna fatta de rätta besluten. GIS kan göra nytta i alla sammanhang där det geografiska läget har betydelse.

Interaktiva kartor

Inbäddade kartor

På flera platser på hemsidan finns inbäddade kartor som relaterar till den information som finns i texten.

I dessa kartor kan du zooma (förstora/ förminska) kartan och panorera (flytta i sidled/ upp och ned). För många av kartobjekten kan ytterligare information tas fram genom att klicka på, "identifiera", dessa. Ibland kan också länkade bilder och andra dokument öppnas.

Webbkartor

Nedanstående länkar öppnar en större interaktiv karta. I den kan du släcka och tända olika skikt, söka efter adress, fastighet mm. Du kan även skriva ut kartan.

Allmän kommunkarta med höjder och fastigheter.länk till annan webbplats

Karta för att kolla förutsättningar för bygglovlänk till annan webbplats

Kartbilder

Kartorna nedan är en enstaka bild över kommunen i sin helhet och de fyra största orterna.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.