Lyssna på sidan Lyssna

Kommunkartor

Geografiska informationssystem (GIS)

I geografiska informationssystem (GIS) hanteras och presenteras geografiskt relaterad information - information om allt som går att lokalisera till en plats (ett läge), om allt som finns någonstans.

Det kan vara information om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, daghem men även data om människor, miljöfarliga utsläpp, trafikflöden och så vidare.

GIS är alltså ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Inom offentlig verksamhet är geografiska informationssystem viktiga verktyg för att kunna fatta de rätta besluten. GIS kan göra nytta i alla sammanhang där det geografiska läget har betydelse.

För att läsa mer om hur Sävsjö kommun behandlar dina personuppgifter på vår webbplats.

Interaktiva kartor

Inbäddade kartor

På flera platser på hemsidan finns inbäddade kartor som relaterar till den information som finns i texten.

I dessa kartor kan du zooma (förstora/ förminska) kartan och panorera (flytta i sidled/ upp och ned). För många av kartobjekten kan ytterligare information tas fram genom att klicka på, "identifiera", dessa. Ibland kan också länkade bilder och andra dokument öppnas.

Webbkartor

Nedanstående länk öppnar en ny större interaktiv kommunkarta som är under uppbyggnad hösten/vintern 2021. I den kan du tända och släcka olika skikt, söka efter adress, fastighet mm.

För att söka efter en fastighet eller adress - skriv önskad fastighet eller adress i den vita sökrutan längst upp till höger, välj sedan aktuell fastighet/adress med nedåtpilarna som nu dyker upp.

Gå till den allmänna kommunkartan Länk till annan webbplats.

Hos Länsstyrelsen hittar du en större interaktiv karta över hela länet. I den kan du också tända och släcka olika skikt. I denna karta får du viss information om vad som bygglovhandläggaren kommer att ta hänsyn till vid prövningen av olika bygglovärenden.

Gå till Länsstyrelsens karta Länk till annan webbplats.

Kartbilder

Kartorna nedan är en enstaka bild över kommunen i sin helhet och de fyra största orterna.