Lyssna på sidan Lyssna
Bygginspektörer Timmy Abelsson och Marek Widegren

Myndighetsförvaltning

Myndighetsförvaltningen

Vi på myndighetsförvaltningen jobbar för att boende och verksamma i  vår kommun ska bemötas av god service och tillgänglighet. De tjänster som vi utför styrs av lagstiftning och de politiskt valda ledarmöter i kommunfullmäktige och myndighetsnämnden.

Våra ansvarsområden är:

 1. Bygglov/Anmälan
 2. Miljö- och  hälsoskydd
 3. Karta/GIS

Uppdrag:

 • Pröva ansökningar om bygg-, mark- och rivningslov samt startbesked.
 • Övervaka fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar
 • Utreda överträdelser av plan- och bygglagen och bestämmelser kopplade till lagen.
 • Medverka vid fastighetsbildning
 • Handläggning av adress- och namnfrågor
 • Kontrollera livsmedelsanläggningar i kommunen samt ta emot anmälningar och utreda matförgiftningar
 • Inspektera skolor, badplatser och andra hälsoskyddsverksamheter samt hantera frågor gällande inomhusmiljön i lokaler och bostäder, till exempel problem med fukt, mögel, buller och radon
 • Utöva tillsyn på verksamheter som hanterar farligt avfall och kemiska produkter
 • Handlägga anmälningar och ansökningar om tillstånd för värmepumpar, spridning av bekämpningsmedel, installation av enskilda avlopp och komposter
 • Handlägga anmälningar om förorenade område samt avhjälpandeåtgärder
 • Underhåller och utvecklar Kommunens Kart/GIS system.

Kontakt

Chef myndighetsförvaltningen

Maria Thulin
0382-152 52

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.