Lyssna på sidan Lyssna

Kommunkansli

Kommunkansliet ansvarar främst för administrativt stöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vi arbetar med följande områden:

  • att ansvara för den centrala ärendeberedningen och diarieföring (registrering av handlingar).
  • att ansvara för sekreterarskapet i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valberedningen och valnämnden.
  • att erbjuda administrativt stöd och information till de politiska organen kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
  • att ansvara för kommunarkivet.
  • att ansvara för förberedelse och genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.
  • samordning av övergripande säkerhetsfrågor för kommunen.
  • genomförande av utredningsarbete.

Kontakt

Kommunkansli

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö