Lyssna på sidan Lyssna

Stiftelser

Sävsjö kommun förvaltar fem olika stiftelser. Avkastningen från dessa går till olika ändamål i enlighet med givarnas uttryckta önskningar. År 1994 genomfördes en större sammanslagning (permutation) av ett 40-tal olika donationer och stiftelser till de nuvarande fem stiftelserna. Sammanslagningen och de nu gällande ändamålen är fastställda av Kammarkollegiet.

Kommunstyrelsen förvaltar fyra av stiftelserna förutom Stiftelsen Donationsgårdarna som förvaltas av barn- och utbildningsnämnden.

Stiftelsen för elever inom grundskola

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns stiftelse för elever vid grundskolan går, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, till stipendier för elever inom grundskolan i Sävsjö kommun för

  • Belöning eller uppmuntran till elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
  • Belöning till elev, som ägnat uppoffrande arbete åt kulturell eller idrottslig verksamhet.
  • Fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skolstudier eller studieresa inom- eller utomlands.

Utdelningen, som normalt sker varje höst, uppgår årligen mellan 5.000 och 10.000 kronor och föregås av annons i ortstidningen. Inga särskilda ansökningsblanketter finns. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sociala stiftelsen

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns sociala stiftelse går, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, till behövande inom Sävsjö kommun. Avkastningen får inte en användas för ändamål som normalt ska tillgodoses med skattemedel.

Utdelningen, som normalt sker varje höst, uppgår årligen mellan 10.000 och 20.000 kronor och föregås av annons i ortstidningen. Inga särskilda ansökningsblanketter finns. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stiftelsen Gerda Petterssons, Stenshult, minnesfond

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns sociala stiftelse går, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, till att hjälpa personer som är fast bosatta inom den del av Sävsjö kommun som utgörs av före detta Vrigstad kommun (Vrigstad och Hylletofta församlingar).

Utdelning sker i första hand i första hand till lantbrukare eller arrendator som drabbats av missväxt, brand eller förlust av djur eller för förbättring av bostäder för att underlätta husmoderns arbetsbörda. I andra hand sker utdelning till enskild lantbrukare eller arrendator med behov av en längre ledighet och i avsaknad av tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka kostnader för ersättare i jordbruket och rekreationsresa. Avkastningen får inte en användas för ändamål som normalt ska tillgodoses med skattemedel.

Utdelningen, som normalt sker varje höst, uppgår årligen mellan 10 000 och 20 000 kronor och föregås av annons i ortstidningen. Inga särskilda ansökningsblanketter finns. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stiftelsen för trivsel vid servicehus

Den årliga avkastningen av Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus ska, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till åtgärder för att främja trivseln för boende på servicehus i Sävsjö kommun.

Utdelningen, som normalt sker varje år, uppgår årligen mellan 5000 och 10 000 kronor.

Stiftelsen Donationsgårdarna

Avkastningen från Stiftelsen Donationsgårdarna går, sedan en tiondel lagts till kapitalet, till att förbättra skolverksamheten i Vrigstad. Beslut om utdelning fattas av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Stiftelsen består, utöver likvida medel, av två skogsfastigheter i Vrigstad (Vrigstad skolgård 4:1 och Holkaryd Lillegård 6:1). Donationen har sitt ursprung ända från 1600-talet. En utredning om historien och förvaltningen av donationen gjordes år 1969.PDF

Har du frågor?

Om du har några frågor om stiftelserna så kan du kontakta ekonomichef Marie Hogmalm.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.