Lyssna på sidan Lyssna

Flerspråkighet

Sävsjö kommun är mångkulturellt och det ger möjligheter till möten mellan olika språk, kulturer och traditioner. Skolgång för nyanlända elever finns organiserad på alla skolor i Sävsjö kommun. Eleverna integreras i klasserna på alla grundskolor.

I de olika skolformerna erbjuds:

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne med kursplan och betygskriterier. Undervisningen sker dock oftast utanför den ordinarie skoltiden enligt Skolverkets bestämmelser.
I kommunen finns modersmålsundervisning på alla kommunala skolor. Elever har rätt till undervisning i sitt modersmål om en eller båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål, och att språket är ett dagligt umgängesspråk.
Eleven ska också ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål. Det ska finnas minst fem elever i kommunen för att en grupp ska startas, samt att lämplig lärare kan rekryteras.

Studiehandledning på modersmål

Eleven ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål om denne behöver det för att stödja kunskapsutvecklingen.

Svenska som andraspråk - SVA

Målet med undervisningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå. Rektor beslutar om eleven ska läsa och bedömas i svenska som andraspråk. I svenska som andraspråk sätts betyg efter angivna kunskapskrav.

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. SFI erbjuds på Aleholm, samt i Ljungaskolans lokaler

Kontakt

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.