Lyssna på sidan Lyssna

Elevhälsa och stöd

Främja förutsättningar för lärande och utveckling

Elevhälsa handlar om att främja och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla elever. Elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Hit kan både elever och föräldrar/vårdnadshavare vända sig om något känns jobbigt eller om man oroar sig för något. Personalen inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats tar över efter barnhälsovården när du börjar skolan. Skolsköterska och skolläkare arbetar förebyggande, följer din hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Det är bara genom tidsbeställning via skolsköterskan man kan få komma till skolläkaren.

Psykolog

I Sävsjö kommun använder vi psykolog från Bräcke diakoni och då främst till skolutredningar av elev.

Skolkurator

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i ditt åtgärdsprogram.

Kontakt

Verksamhetschef elevhälsan

Johnas Stranne
0382-153 90