Lyssna på sidan Lyssna

Hofgårdsskolan i Sävsjö, exteriör bild

Hofgårdsskolan

Vår profil

Skolan med engagerade elever och personal. Vi har höga förväntningar på eleverna och en tilltro till deras möjligheter att svara upp mot detta. Eleverna ges möjlighet till ett kritiskt tänkande och att de kan utveckla sin förmåga att argumentera. Detta ger dem inflytande och delaktighet.

Beskrivning av verksamheten

Hofgårdsskolan är ett högstadieskola med årskurs 7–9 med fyra klasser i varje årkurs. Upptagningsområdet är Sävsjö och Vrigstad med omgivande landsbygd.

Skolan har cirka 300 elever. Personalen består av cirka 45 anställda fördelade på lärare, resurspersonal, elevvårdsteam, studie och yrkesvägledare, administratör samt rektor och biträdande rektor.

Kontakt

Hofgårdsskolan

Kristinagatan 1
576 80 Sävsjö
0382-153 22

Skolsköterska

0382-153 43
Tisdag till fredag

Skolkurator

0721 47 00 10
Onsdagar, torsdagar och fredagar

0382-153 21
Måndagar, tisdagar och fredagar

Skoladministratör

0382-153 22

Studie- och yrkesvägledare

0382-153 25

Måndag - onsdag, fredag: Hofgårdsskolan
Torsdag: Rörviks skola

Rektor Hofgårdsskolan

Henrik Haglund
0382-153 15

Biträdande rektor Hofgårdsskolan

Jonas Hultqvist
0382-153 20

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.