Lyssna på sidan Lyssna

Hälsoskydd

Myndighetsförvaltningen i Sävsjö utför tillsynsbesök hos bland annat hygienlokaler (frisörer, tatuerare, fotvårdsverksamheter), badanläggningar, hotell och pensionat, skolor och förskolor samt flerbostadshus. Detta för att säkerställa en god inomhusmiljö och för att förebygga smittspridning. Förvaltningen ger även information om radonprover, tar prover på badvattenkvalitén och hjälper till med material vid provtagning av dricksvatten.

Vid tillsynsbesöken kontrolleras exempelvis hygienrutiner, ventilation och buller. Verksamheten ska även arbeta med egenkontroll, vilket innebär att den som bedriver verksamheten ska vara medveten om vilka risker som finns och hur de ska förebygga dem. Arbetet är till stor del förebyggande genom handläggning av anmälningar/ansökningar, egenkontroll- och ritningsgranskningar innan en verksamhet startat. Men förvaltningen utreder även klagomål på exempelvis inomhusmiljön i offentliga lokaler och akuta fall då det förekommer olägenheter för människors hälsa.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress: Odengatan 55

Postadress: Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.