Lyssna på sidan Lyssna

Arbeta i Sävsjö kommun

Det arbete vi utför har stor betydelse för kommuninvånarna och bidrar till att utveckla samhället och välfärden. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom. Vi verkar för att Sävsjös kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, där din kompetens gör det möjligt att erbjuda den bästa servicen till våra medborgare i livets alla skeden. Vi är en stor arbetsgivare med goda möjligheter för dig att utvecklas!

”En växande människa som upplever trygghet ser möjligheter”

Tillsammans gör vi detta möjligt! Sävsjö kommun - vi står för service Som medarbetare i Sävsjö kommun är det viktigt att tänka på att kommunen är en serviceinrättning som lämnar tjänster till våra medborgare; kommuninvånarna. Därför ställer vi krav på dig som medarbetare. Vad du än väljer att arbeta med hos oss – att arbeta i kommunen är att arbeta i ett serviceyrke.

Välkommen till oss Pdf, 1.7 MB.


Snabba personalfakta:

  • Vi är cirka 1200 medarbetare.
  • Sävsjö kommun är Sävsjös största arbetsgivare.
  • De största yrkesgrupperna är undersköterskor, förskollärare, barnskötare och vårdbiträden.
  • Vi har ungefär 80 olika yrken inom våra verksamheter.
  • Cirka 80 % av alla medarbetare är kvinnor.

Att vara chef

Att vara chef på olika nivåer i Sävsjö kommun innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation med kommunala och nationella mål och med givna ramar. Chefen har ansvar för att utveckla verksamheten genom dialog med medarbetarna och för att ta vara på kommunens resurser. Chefens goda ledarskap är en viktig förutsättning för att stärka medarbetarnas engagemang, lust att lära, en god arbetsmiljö och kvalitet.

Att vara medarbetare

Som medarbetare hos oss är det viktigt att du vill ta eget ansvar och är engagerad i ditt arbete – det ger dig också stora möjligheter att vara delaktig och påverka ditt uppdrag och din arbetsmiljö. För att på bästa sätt sköta och utveckla det uppdrag vi har fått från våra medborgare – att ge bästa möjliga service och vara en attraktiv kommun i ständig utveckling – behöver vi medarbetare som tycker om utmaningar och vill utveckla genom att vara medskapande.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

En viktig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb är självklart att du har rätt kompetens.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling och genom att ta mer ansvar i ditt arbete.
Kompetensutveckling inom Sävsjö kommun kan innebära mentorskap, handledning, nätverk, praktik och studiebesök,liksom kurser och föreläsningar.
Inom ramen för ditt uppdrag erbjuds du den kompetensutveckling, inspiration och det stöd som du behöver för att utvecklas inom ditt arbetsområde.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.