Lyssna på sidan Lyssna

Arbeta i Sävsjö kommun

Det arbete vi utför har stor betydelse för kommuninvånarna och bidrar till att utveckla samhället och välfärden. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom. Vi verkar för att Sävsjös kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, där din kompetens gör det möjligt att erbjuda den bästa servicen till våra medborgare i livets alla skeden. Vi är en stor arbetsgivare med goda möjligheter för dig att utvecklas!

Snabba personalfakta:

  • Vi är cirka 1200 medarbetare.
  • Sävsjö kommun är Sävsjös största arbetsgivare.
  • De största yrkesgrupperna är undersköterskor, förskollärare, barnskötare och vårdbiträden.
  • Vi har ungefär 80 olika yrken inom våra verksamheter.
  • Cirka 80 % av alla medarbetare är kvinnor.

Att vara chef

Att vara chef på olika nivåer i Sävsjö kommun innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation med kommunala och nationella mål och med givna ramar. Chefen har ansvar för att utveckla verksamheten genom dialog med medarbetarna och för att ta vara på kommunens resurser. Chefens goda ledarskap är en viktig förutsättning för att stärka medarbetarnas engagemang, lust att lära, en god arbetsmiljö och kvalitet.

Att vara medarbetare

Som medarbetare hos oss är det viktigt att du vill ta eget ansvar och är engagerad i ditt arbete – det ger dig också stora möjligheter att vara delaktig och påverka ditt uppdrag och din arbetsmiljö. För att på bästa sätt sköta och utveckla det uppdrag vi har fått från våra medborgare – att ge bästa möjliga service och vara en attraktiv kommun i ständig utveckling – behöver vi medarbetare som tycker om utmaningar och vill utveckla genom att vara medskapande.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

En viktig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb är självklart att du har rätt kompetens.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling och genom att ta mer ansvar i ditt arbete.
Kompetensutveckling inom Sävsjö kommun kan innebära mentorskap, handledning, nätverk, praktik och studiebesök,liksom kurser och föreläsningar.
Inom ramen för ditt uppdrag erbjuds du den kompetensutveckling, inspiration och det stöd som du behöver för att utvecklas inom ditt arbetsområde.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.