Lyssna på sidan Lyssna

Första hjälpen L-ABC

L-ABC är en bra minnesregel att tänka på om du kommer först till en olycksplats

 • L - Livsfarligt läge
 • A - Andning
 • B - Blödning
 • C - Chock

Livräddande första hjälpen är hjärt- och lungräddning och används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd. Det är viktigt att du larmar 112 så tidigt som möjligt. Finns det någon annan person i närheten ber du denne ringa 112 och berätta vad som har hänt. Ropa på hjälp om du inte ser någon i din närhet. 

Vad ska jag tänka på vid hjärt- och lungräddning?

 • Se till att personen ligger på rygg, helst på ett hårt underlag.
 • Hjärt- och lungräddningen ska pågå hela tiden, tills ambulans kommer.
 • Gör inget uppehåll för kontroll av andning eller puls.
 • Byt om möjligt av den som komprimerar varannan minut.
 • Avsluta bara hjärt-lungräddningen om personen börjar andas normalt.

Hur gör jag hjärt- och lungräddning?

 • Lägg dina händer mitt på den medvetslöses bröstkorg.
 • Tryck till snabbt och rejält 30 gånger, snabbare än ett tryck i sekunden.
 • Varje gång trycker du med raka armar ner bröstkorgen fyra till fem centimeter.
 • Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck (kompression).
 • Efter 30 tryck gör du två inblåsningar.
 • Upprepa sedan 30 tryck och två inblåsningar till andning och puls återkommer, eller så länge du orkar i väntan på sjukvårdspersonal.