Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Välkommen till Sävsjö kommuns översiktsplan!

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument som beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden. Den här nya översiktsplanen är digital för att bli lättare att ta till sig. I översiktsplanen finns interaktiva kartor där det går att zooma in och ut direkt i planen för att titta närmare eller få en helhetsbild över den utveckling som föreslås. Om du vill veta mer om hur man läser planen, gå in på avsnittet med läsanvisningen.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2024-02-19 § 19. Den vann laga kraft 2024-03-19.