Offentlig plats

Offentlig plats

Med offentlig plats menas främst gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parker. Dessa får inte användas för annat än vad de är avsedda för (ordningslagen 1993:1617). Om du behöver använda dessa utrymmen kan du ansöka om tillstånd enligt ordningslagen hos polismyndigheten.

Tillstånd krävs för till exempel marknader, uteserveringar, uppställning av byggnadsställningar, containeruppställning, upplag, affischering med mera. Gata- och parkenhetens synpunkter inhämtas i varje ansökan.

Ansökningsblanketten skickas till polismyndigheten.länk till annan webbplats

Kontakt

Gata - och parkenheten
Djurgårdsgatan 1
576 80 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.